תצוגה מייסד

1 שושנה ז"ל טביב לבית בן אור

בן זוג: שמעון טביב
ילדים:
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il