תצוגה מייסד

2 אמונה קדיס לבית בן אור

בן זוג: שלומי קדיס
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il