תצוגה מייסד

חיים-דב היימי שברץ

נולד ב- 1890
בת זוג: ? שברץ
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il