חומר אורקולי

חומר אורקולי


האוסף האורקולי כולל ראיונות אודיו, צילומי ראיונות וידאו  ואירועים מצולמים בפורמטים שונים.

זכרונות, עדויות אישיות וקבוצתיות נאספים לשמירה בארכיון כחלק חשוב מתיעוד ההתפתחות ההיסטורית של הקהילה על כל היבטיה

עם הקמת הארכיון ההיסטורי ע"י חניה שמיר בשנת 1985 ע נאספו עדויות מראשוני המושבה ואנשי דור "ההמשך". הראיונות הוקלטו בקלטות שמע. חניה ערכה את רוב הראיונות

משנת 2002, עם קידום הארכיון לעולם הדיגיטלי ,  הראיונות מצולמים בחלקם בווידאו וחלקם מוקלט ברשמקול דיגיטלי.

הראיונות נערכים ע"י רחל ריינשטיין , מנהלת הארכיון וצוות המתעדים המתנדבים העומד לצידה

אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il