ועדי ומועצות המושבה

ועדי ומועצות המושבה

23.5.1927
פרוטוקול ועד ראשון – לא מוזכר מיהם חברי הועד.

2.7.1927
25 חברים בעלי זכות בחירה.
הועד הנבחר: רוטנשטיין, רוטשילד, אש, סטבינסקי, רוהר, קריגר, כץ, נשר, הולנד ופוזין (זקס נבחר אף הוא, אך התפטר).
סה"כ 10 חברי ועד.

19.5.1928
44 בעלי זכות בחירה.
נבחרו שבעה חברי ועד: לייטמן, רוטשטיין, הולנד ל., נשר, הולנד ה., אש וסטבינסקי.
"הוחלט שהועד ישמש במשך שנה שלמה." (מתוך הפרוטוקול)

15.6.1929
"השתתפו 71 בעלי זכות בחירה מהמספר הכולל של 121."
נבחרו לועד: קרבל, רכניץ, סטבינסקי, פוזין, קיסילר, גורדון ואליעזר.

28.6.1930
בין המועמדים לועד שתי נשים: לאה קרן צבי וגב' קיסילר.
הועד הנבחר: נחמן, לאה קרן צבי, הורביץ, פוזין, סטבינסקי ואוסטרובסקי.
מחליטים כי האסיפות הכלליות מתנהלות בעברית. מי שאינו יודע לדבר עברית מרשים לו לדבר אידיש.
יו"ר הועד מוכרח לדעת לדבר עברית.

26.7.1931
מתוך 256 בעלי זכות בחירה השתתפו 188 בוחרים.
פעם ראשונה שישנן רשימות.
ארבע רשימות:
א' – רשימת העובדים בעלי המגרשים
ב' – רשימת איכרים רדיקלים
ג' – רשימת איכרים ופרדסנים
ד' – רשימת בני האיכרים
הקלפי בבית הכנסת.
נבחרו:
רשימה א' – שבשביץ יצחק, ברוקש דב, סמוגרינסקי פנחס וליסובסקי יחזקאל.
רשימה ב' – לייטמן ל, פרידמן אברהם, ציפמן צבי וליברמן גרשון.
רשימה ג' – נחמן יוסף, בפלר אלי, גולדברג לודביג וסורוקו יצחק.
רשימה ד' – שומן איזידור והירשהורן אברהם.
ברוך אוסטרובסקי נבחר כנבחר ה-15.
ברוך אוסטרובסקי – יו"ר המועצה  ולייטמן יו"ר ההנהלה.

9.10.32
חמש רשימות:
רשימה א'   "הסתדרות העובדים"
רשימה ב'   "החקלאים הלאומים"  
רשימה ג'   "איכרים ופרדסנים"
רשימה ד'   "איכרים דתיים והמזרחי"
רשימה ה'   "בעלי מגרשים עובדים"
נבחרו:
רשימה א' – נבחרו: סמוגרינסקי, שבשביץ, ליסובסקי, בנקס וברקאי
רשימה ב' – אוסטרובסקי, שטוצינר, אייזנברג נתן, לייטמן, ציפמן, יצחקי, ברגמן או נשר (כך כתוב בפרוטוקול 24.10.32).
רשימה ג' – ר' נחמן
רשימה ד' – רגינזברג א.
רשימה ה' – ברוקש דב
סה"כ 15 חברים.
יו"ר המועצה – ברוך אוסטרובסקי
הבחירות ברעננה ובאמריקה.

6.2.35
(הבחירות ברעננה ובאמריקה)
חברי הועד הנבחרים:
חקלאים לאומיים:   אוסטרובסקי, רוזנברג, לייטמן, נשר, הרצברג, כהן, פרלמוטר.
בלתי מפלגתיים:     קזן, הלמן, אייזנברג ומונמן.
ההסתדרות:           סמוגרינסקי, שבשביץ, יתום יהודה, ויגרזר, אברך וציפמן דוד.

6.1.37
המועצה המנדטורית הראשונה
ברוך אוסטרובסקי – יו"ר המועצה
פנחס סמוגרינסקי – סגן יו"ר המועצה
חברים:  ליפא לייטמן, חיים רוזנברג, יצחק קרבל, צבי יעקב לוריא, יהודה לייב קסן, מאיר הלמן, הנס אלטרטום, צבי יהודה ברזילי, יצחק שבשביץ וצבי רביטז.

2.8.38
יו"ר המועצה – ברוך אוסטרובסקי
החברים:  סמוגרינסקי, ברוך ברוידא, יצחק שבשביץ, צבי יהודה ברזילי, חיים שקולניק, יצחק קופמן, עקיבא מונמן, בן ציון לויתן, דב מרגלית, שמעון פרוד נהיים וצבי לבהרי.

9.4.44
ברוך אוסטרובסקי – יו"ר
חברים:   אוסטרובסקי, ברנהולץ יעקב, ליפסקי שלמה, וולף אריק, הויזנר דוד, ברוך ברוידא, ישראל ירדני, בנימין ברקאי, ויגרייזר יעקב, שבשביץ, לנגרמן זישע.

5.11.47
בחירות למועצה המקומית השלישית
זכות בחירה ל-1791 איש ואישה.    סה"כ הצביעו 1590 איש.
(מועמדים – 9 רשימות)
נבחרו:   אוסטרובסקי, ברוידא, ברזילי, זינגר, יוליאן אהרון, לבהרי צבי, לנגרמן, ליכט אברהם, מיכאלי אברהם, קסן, רוהברגר ושנקמן.

14.11.50
בעלי זכות בחירה:    2743
הצביעו:                 2405
11 רשימות:    הסתדרות, מזרחי, ירדני, פועלים דתיים, חירות מפ"ם, פועלים ועוד, פרוגרסיביים, ציונים כלליים, קומוניסטים.
נבחרו:  אוסטרובסקי ברוך, יוליאן אהרון, ברוידא ברוך, פסויג מיכאל, שבשביץ יצחק, שקולניק יצחק, ויגרייזר יעקב, מרמולשטיין דוד, מיכאל ורמן, ציפמן דוד, שנקמן זליג, לבהרי צבי ופנצר מיכאל.

26.7.55
10 רשימות לבחירות:
מפא"י, הפועל המזרחי והמזרחי, פועלי אגודת ישראל ואגודת ישראל, חירות, בעלי מלאכה וחקלאים (ירדני), יוצאי תימן, מפלגת הפועלים המאוחדים, המפלגה הפרוגרסיבית, ציונים כלליים ואחדות העבודה ופועלי ציון.                                                                                                                        
בעלי זכות בחירה: 5759
הצביעו:              4705
נבחרו:   פסויג מיכאל, שפטל אריה, ויגרייזר יעקב, ארדיטי עמנואל, לויליכט אברהם, ורמן מיכאל, חיים חיים, ובסעוד גיגי.
בישיבת מועצת המושבה בתאריך 12.9.55 בה אמור היה להיבחר ראש המועצה מודיע אוסטרובסקי כי הוא לא ממשיך במירוץ . מיכאל פסויג נציג מפא"י נבחר ע"י חברי המועצה כראש המועצה.
1957- 1959- אוסטרובסקי חוזר לתפקיד במקומו של פסויג.
1959-1960 פסויג מחליף את אוסטרובסקי (פרש מפאת מחלה)
1.12.1960  מתפטר פסויג מתפקידו, והמועצה בוחרת ביצחק שקולניק במקומו.

1965
ראש המועצה - יצחק שקולניק
חברי המועצה:  בנימין וולפוביץ',  אלכסנדר הרפז, בצלאל דרורי, הרב הס ישראל, חיים חיים, אברהם כהן, דוד ציפמן, עו"ד ישראל ברוידא.
                     אברהם סונדק ויעקב צהנר הצטרפו ב-28.3.63,  אריה סגלוביץ' הצטרף ב-17.5.62
                     ולילי מרדכי הצטרפה ב-16.11.61.

1969
ראש המועצה – בנימין וולפוביץ'
חברים:    חיים צבי, דוד ציפמן, דוד הבר, אליעזר שפר, חיים בן חיים, שמחה מרינברג, דוד אוחיון, הרב הס ישראל, יחיא בסעוד, אלכסנדר הר-פז, אברהם כהן ויהודה כחולי.

1974
ראש המועצה –  בנימין וולפוביץ'
חברי המועצה:   דוד ציפמן, צבי קניג, חיים צבי, דוד הבר, יצחק סירי, שמחה מרינברג, גדעון שחר ואברהם שלום.
24.6.75   -     הצטרף שלמה פרסול.

1979
בנימין וולפוביץ' – ראש המועצה
חברים:   אברהם קזמירצ'י, שלמה פרסול, צבי קניג, משה עובד, שמחה מרינברג, אליהו קצין, דן סלומון, שמחה גלילי, אברהם ושדי ודן פיינר.
 16.1.79 – הצטרף יהודה רייך.

1984
ראש העיר –   בנימין וולפוביץ'
חברי מועצה:  חיים בן חיים, צבי קניג, יוסי מרחום, שלמה לוטרינגר, רינה בר-טל, דן ברוך, צבי צביאלי, מאיר קצין, יפת כהן, וילי יצחקי, עוזי כהן, דן עקיבא, רוני דגן ואברהם ושדי.

1989
ראש העיר –  זאב ביילסקי
חברי מועצה: רינה בר-טל, צבי קניג, עוזי כהן, שמואל כהן,  רפי מוזס,  נחום פרנקל,  אברהם חיימי, יהודה לוי, נתי לם, דן ברוך, יוסף גל, שלמה פרסול, מאיר קצין, חיים בן חיים ופאני נחמנה

1992
ראש העיר –  זאב ביילסקי
חברי מועצה: רינה בר-טל, עוזי כהן, צבי קניג, רפי מוזס, נוריאל בן-אור, מאיר קצין, אברהם חיימי, חיים בן-חיים, דן ברוך, יוסי גל, יהודה רייך, פאני נחמנה, נתי לם, נחום פרנקל, שלמה פרסול  וגבי בן ז'אנו.          
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il