תצוגה מייסד

אריה אברמסקי

נולד בליטא ב-1909
עלה ארצה ב-1929
מקצוע: חבר אגד
בת זוג: עדה אברמסקי
תמונה של אריה אברמסקי
אריה אברמסקי ארכה , עלה מליטא ביולי 1927.

אריה איש העליה השלישית היה חבר בסניף החלוץ בעיירתו, והחליט לעלות ארצה לקריאתו של בן גוריון להציל את היישוב בא"י. צעיר בו 19 חדור בצורך לבנות את הארץ החל את דרכו כאן במחנה אהלים ועבד בנטיעות ובבכר (ניקוש עשבי בר) כיוון שהפרנסה לא הספיקה ואחרי שכבר אז חי בארגנטינה שלח לו כסף למחיה ,החליטו אריה ושנים מחבריו להקים "מפעל" ביח"ס לקרח ברחוב הרצל פינת אחוזה ע"י הבאר. הם בחרו במקום זה כיון שמי הבאר הזאת היו קרים. באר זאת קיימת עד היום . הם קנו ב-15 לא"י שני דונם. בסיוע מהנדס גרמני רכשו את הציוד שהזמינו בגרמניה והפעילו את ביהח'ר בשנות השלושים , אשר פעל עד סוף שנות ה-70 (בבעלות אחרת). בימים ההם חלק הקרח בין בתי המושבה בעגלה הפתוחה, גושי הקרח בלוקים היו מונחים כשהם מכוסים בשקים כדי שלא יימסו. העגלה עברה מרחוב לרחוב ומבית לבית כאשר המוביל מצלצל בפעמון וקורא ק..ר..ח.. , בעלות הבית בעיקר, ילדים וגברים היו יוצאים לקנות רבע בלוק, או חצי ומכניסים אותו למקרר העץ שהיה נמכר ביהח'ר ואריה הצטרף לקואופרטיב "אגד" כנהג, והיה חבר בו עד צאתו לפנסיה.

בשנות ה-40 רכשה המשפחה מגרש "בסוף העולם", בחוק מרחוב אחוזה אחוזה כ-100 מטרים , כיום ברחוב אליעזר יפה. המגרש היה מבודד מצד שני ביתם של בני משפחת פוזין. לא הייתה תשתית ראויה בסביבה, לא חשמל

אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il