ציפמן דוד

ציפמן דוד

נולד בשנת 1911, בעיר קריבוירוג באוקראינה, רוסיה. בשנת 1929 הגיעה המשפחה לגור ברעננה. מאז בואו לרעננה החל לעסוק בפעילות ציבורית. עיקר פעילותו היתה בהקמת מערכת הגנה והיה ממפקדיה. הוא עסק בהקמת חיל הנוטרים, עשה להקמת ארגון הספורט "הפועל", היה המדריך הראשון לאטלתיקה וחבר מרכז הפועל ושנים רבות שימש כמזכיר מפ"ם במקום. מאז בואו לכאן היה חבר ועד המושבה, חבר מועצת הפועלים ולימים חבר המועצה המקומית. 13 שנים היה סגן ראש המועצה, היה חבר המרכז החקלאי, עשה למען קליטת עליה, מאז תקופת המנדט. הקים ברעננה את אגודת פועלי הבניין ואת קרן הביטוח לפועלי הבניין. מאז קום המדינה משמש כיו"ר ארגון ותיקי ההגנה ברעננה.
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il