שקולניק יצחק

שקולניק יצחק

נולד בשנת 1908, בעיירה קטנה בחבל פודוליה, באוקראינה, רוסיה. עלה ארצה בשנת 1928 ובאותה שנה בא לגור ברעננה. מיד עם בואו למושבה החל לעסוק בעינייני הפועלים ובכך החלה פעילותו הציבורית הענפה. בשנות ה-30 נבחר למזכירות מועצת הפועלים. היה חבר במפלגת "הפועל-הצעיר" ועם הקמת מפא"י, בשנות ה-30 הצטרף כחבר פעיל במפלגה זאת. בשנת 1940, בעת מחלמת העולם השנייה התגייס לצבא הבריטי ושרת בחיל האויר עד שנת 1945. בשנת 1955 נבחר כחבר המועצה המקומית ובשנת 1959 היה לראש המועצה עד שנת 1969. במשך כל השנים היה חבר ועדות צבוריות שונות ועסק בחינוך, מים, תרבות, האגודה הצרכנית וועדות חקלאיות.
גם היום הוא נענה לעזור, לכל פונה, מניסיונו הרב בכל התחומים.
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il