יעקב אביגור (ויגרייזר)

יעקב אביגור (ויגרייזר)

יעקב אביגור (ויגרייזר) נולד בשנת 1909, בעיירה באוקראניה רוסיה. עלה ארצה בשנת 1928 ובא לגור ברעננה בשנת 1929, ומאותו זמן החל את פעילותו למען הציבור. עסק בנטיעת פרדסים במספר 11 ויחד עם עוד פועלים גרו במקום;
כחבר הגנה עסק גם בשמירה על הצריפים והפרדסים. משנות ה-30 היה חבר המועצה המקומית במשך כ-30 שנה במסגרת זו היה חבר בועדות החינוך, התרבות והנוער, שנים אחדות היה אף יו"ר ועדת החינוך.
היה חבר הנהלת בנק הלואה וחסכון ואח"כ חבר הנהלת בנק הפועלים.
היה ציר באסיפת הנבחרים האחרונה וכן היה ציר בועידת ההסתדרות.
בשנים 1946/7 היה מזכיר מועצת הפועלים. סייע לקליטת עליה במשך כל השנים. עם הקמתו של המשמר האזרחי היה מראשוני המתגיסים אליו.
כיום הוא חבר ארגון ותיקי ההגנה.

אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il