איבשיץ מרדכי

איבשיץ מרדכי

נולד בשנת 1909 בעיר קוסוב בפולין. עלה ארצה בשנת 1922 ובא לגור ברעננה בשנת 1929. מאז בואו לגור ברעננה החל בפעילות ציבורית. היה חבר ומדריך בהגנה. בשנת 1932 הקים את אגודת הספורט "הפועל" ברעננה, והפסיק פעילות זאת כאשר הקים את מפעלו המסגריה הראשונה ברעננה.
עסק בחלוקת "מתנות לאביונים" בשליחותו של ראש המועצה דאז - ברוך אוסטרובסקי ז"ל, עסק בקליטת עליה מאז עלית התימנים לרעננה ובמשך שנים רבות. 4 שנים היה חבר הועדה הסוציאלית של המועצה המקומית ובמסגרת זאת היה מטפל במשפחות נזקקות. בשנות ה-50 נשלח מטעם המועצה המקומית להיות חבר ועדת מס ההכנסה, תפקיד זה מילא במשך 8 שנים.
בשנת 1932 רכש את הקרקע של רח' יהודה הלוי, אשר חולקה למגרשים כדי למוכרם לפועלי רעננה, כדי שגם להם יהיו זכויות תושבים.
בשנים האחרונות מקדיש את רוב זמנו ומרצו לטיפול בחולים במסגרת האגודה למען החיל ברעננה.
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il