דיאמנט אברהם

דיאמנט אברהם

אברהם - אנשל דיאמנט נולד בשנת 1913, בעיר רוז'ניאטוב בגליצית אשר בפולין.
עלה ארצה בשנת 1935 ובא לגור ברעננה עם קבוצת חלוצים של פועלי אגודת ישראל במסגרת הכשרה לקראת הקמת קבוצה בשם "אל-המטרה" לאחר פזור הקבוצה נשאר לעבוד ברעננה. בעת המלחמה העולמית ב-1940 גויס לבריגדה היהודית והשתחרר בשנת 1945.
חזר לרעננה בשנת 1949. ומאז שנת 1952 עסק בפעילות צבורית. היה פעיל בתנועת "המכבי הצעיר", במפלגה הפרוגרסיבית והיה חבר הועדה המשפטית. היה חבר הנהלת המועצה המקומית ושמש סגן ראש המועצה במשך 9 שנים. היה חבר בועדות חינוך מים ועוד.
שימש כיו"ר ועדת פסח לשע"ח. גם כיום הוא משמש כסגן יו"ר ועדת בריאות לשע"ח.
היה ממיסדי רוטרי ברעננה. קבל פרס עבודה מבי"ח לוינשטיין וקופ"ח, וכן קבל פרס על המצאתו ליעול עבודת הרנטגן.
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il