כפרי בלהה

כפרי בלהה

בלהה כפרי (1918) היא בת לראשוני ומקימי המושבה וידועה בפעילותה הציבורית והתומכת בתושבי העיר בראשית דרכם על ידי מתן בסתר.
כפרי התגייסה להגנה בגיל 16 והיתה לימים ראש צוות ומומחית להצפנת איתות. בשנת 59' התמנתה לתפקיד מזכירת ויצ"ו, בתפקיד זה עסקה במשך 25 שנה.
כפרי יסדה את אגודת מכבי רעננה, שימשה גם כיו"ר וחברת הנהלה באגודה במשך שנים רבות, ובנוסף פעלה בועדת מל"ח העירונית ובוועדת פס"ח.
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il