בן-אור סעדיה (הרב)

בן-אור סעדיה (הרב)

הרב בן-אור סעדיה דוראני
"תלמיד חכם מופלג, בעל מידות שאין רבים כמוהו בדורנו, איש המעלה המצניע לכת", כך מעיד עליו פרופ' שלמה מורג מירושלים, לו סייע הרב בן-אור במחקרים שערך בנושא תולדות יהודי תימן.
הרב בן-אור נולד כעשור שנים לפני היוסדה של רעננה. אביו היה ראש קהילה בתימן. הרב סעדיה בן-אור היה ילד פלא שידע קרוא וכתוב בגיל 3. עלה עם משפחתו בשנות החמישים. המשפחה השתקעה בקרית שז"ר. לא עבר זמן רב והיה יד ימינו של הרב עובדיה יוסף ז"ל.
עבד לפרנסתו כגנן במחנות צה"ל. היה חזן בימים הנוראים. נעשה מנהיגה הרוחני של קהילת נצח ישראל. כל השנים תורם קבוע לצדקה ברעננה ומחוצה לה, תורם למחקר, מעורב בהוויה החינוכית של סניף "בני עקיבא" בעיר.
מעידים עליו שהינו בעל רמה אינטלקטואלית גבוהה, בעל הבנה, חריפות ויכולת ניתוח, תלמיד חכמים מובהק, מאיר פנים, מנהיג טבעי לבני עדת תימן. בין גדולי המקובלים התימנים החיים בקרבנו כיום. חמשת הספרים שכתב ופרסם, הם מצבת נצח לתורת הקבלה שמקורה בתימן.
תרומתו המחקרית של הרב, מתועדת בספרים, בקלטות ובסרטים.
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il