ברטוב פנחס

ברטוב פנחס

ברטוב פנחס נולד באלג'יר בשנת 1929. עלה ב-1950.
החל דרכו כמורה במושב עמיקם. בשנת 1959 בא לרעננה, החל להורות בבית ספר ממלכתי ב', כיום בי"ס ברטוב, בכתות ז'-ח'.
ב-1968 - היה סגן מנהל בית הספר.
ב-1970 - היה למנהל המוסד ועד 1984, כאשר פרש לגימלאות.
במהלך השנים בלט כדמות חינוכית מיוחדת. קרב מורים, הורים ותלמידים. פעל וחינך ברוח ערכי התורה והעבודה.
דאג לשיפור הדימוי העצמי של תלמידים חלשים ותלמידי החינוך המיוחד. טיפח את ההתנדבות למען הקהילה, עשה רבות למען עולים בין כתלי ביה"ס. הפעילות החברתית והמועדון החקלאי היו בבת עינו.
פנחס ברטוב יצר בבית ספרו אוירה נעימה של שיתוף פעולה בעבודה.
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il