לזכרו של בנימין וולפוביץ'

לזכרו של בנימין וולפוביץ'

3.2.2010

בנימין ידיד וחברי הקרוב, היית לי כאח בוגר במשך כל השנים.

אתה ושרה רעייתך ז"ל ולי כמשפחה.

20 שנה צעדנו יחד והייתי לך שותף בבניינה ופיתוחה של רעננה.

עבדנו תוך שיתוף, הבנה ואמון. ומעל לכל תוך חברות.

היית בין המשוחררים האחרונים של מחנה מטהאוזן והצלחת לשרוד את השואה.

עלית ארצה לאחר שהוחזקת במחנות העצורים בקפריסין והתגלגל לרעננה עם קבוצה שבאה להתיישב בכפר הערבי הנטוש חירבת עזון הצמוד לרעננה (כיום אזור התעשייה).

התגלית מיד כמנהיג  והפכת לראש הקבוצה.

תוך תקופה קצרה עלית בתפקידיך הציבוריים כמנהל סניף "מבטחים", מזכיר האיגוד המקצועי  ולבסוף בראש הפירמידה המקומית.

במקום כמזכיר מועצת הפועלים.

בו זמנית נבחרת ברשימת "מפאי" מפלגת  העבודה כחבר במועצת המקומית.

עם סיום כהונתו של יצחק שקולניק, ראש המועצה, נבחרת בשנת 1969 לראש המועצה המקומית.

שנים אלו היו שנים לא קלות, הקדשת את כולך לציבור ולרעננה. תפיסת עולמך הייתה שראש המועצה הוא אבי היישוב וככזה, דאגתו למקום אינה פחותה מהדאגה למשפחה, וכך נהגת.

בתקופה בנימין, בתחילת שנות ה-70, עם פתיחתו של כביש מס' 4 (כביש גהה) החלה תנועה של אוכלוסייה למגורים ברעננה.

הבינות שחייב לחול שינוי בתפיסה שרעננה הוא יישוב כפרי קטן ויש לקדמו כיישוב עירוני ובד בבד להשאיר את האווירה והצביון ככפרי.

בתקופה זו ערכת שינויים בתכנית המתאר והתאמת את תוכניות הבנייה למציאות החדשה. תוכנן אזור תעשייה מודרני והועברו עשרות מסגרות, נגריות ומוסכים מאזורי המגורים לאזור התעשייה.

בשנת 1981, לאחר שמשרד הפנים הכיר במועצת רעננה כראוייה לשינוי סטאטוס לעירייה, גדלה גם האפשרות והסמכת לפעולות עצמאיות יותר.

הבינות שיישוב בונים על יסודות מוצקים, ולכן חלק ניכר מהמשאבים הוקדשו לתשתיות: תוכנית אב מסודרת לביוב, בריכות חימצון מים וגולת הכותרת – מערכת ניקוז מסודרת שלא הייתה קיימת שתמנע שטפונות להם היינו עדים כל חורף.

בהיותך איש חינוך בנשמתך, דאגת לבניית מוסדות חינוך לפארת והיינו בין הראשונים שעברו לשיטת חטיבת הביניים.

יושרך האישי, שהיה מוכר בכל משרדי הממשלה, הביא לכך שרוב בקשותנו בכל תחום בו היינו זקוקים למדינה, ניתנו לנו בעירייה ללא ביקורת מתישות מתוך האימון הרב שרכשו לך.

המועצה המקומית ומועצת העירייה נוהלו על ידך ללא התנשאות ברוח של שיתוף ואווירה טובה והיינו לאחת הרשויות הטובות המשמשות דוגמא בכל הארץ.

בנימין יקירי, אינני מכיר איש הגון, צנוע, טוב לב ואוהב הבריות יותר ממך.

הינך סמל ליושר אישי וציבורי.

מי ייתן וירבו כמוך.

רעננה הנהדרת של היום, אותה השכילו לקדם אחריך זאב בילסקי ולאחריו נחום חופרי, לא הייתה ניתנת ליישום ללא התשתיות האיתנות שאתה הנחת.

ידעת שאמנם יותר פופאלרי להשקיע בדברים הנראים לעין, דהיינו, בניה מעל קרקע, אבל יושרך האישי ואחריותך הציבורית - רק הם הכתיבו את מעשייך.

אין לי ספק ששמך ייזכר ברעננה כראש העיר שהניח את היסודות לעיר מודרנית וכל זאת תוך שמירה על כבוד האדם והאזרח.

חייך בשנים האחרונות לא היו קלים ונזקקת לסיוע.

כל אותה עת לצידך רעייתך המסורה והאוהבת שרה ובנותך אסתרקה ויונה אשר כל כך אהבו והוקירו אותך כבעל, אב וסבא, ואני לא אשכך אותך כידיד, מורה דרך וחבר נאמן.

יהי זכרך ברוך.


יוסי רביד
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il