זאב בילסקי

זאב בילסקי

נולד: ירושלים 1949

סיים שירותו הצבאי בדרגת רס"ן, בוגר הפקולטה לכלכלה של האוניברסיטה העברית.
כיהן כמנהל מחלקת העלייה בדרום אפריקה בין השנים 1977-1980, מילא שורה של תפקידים בתעשיה ובמשק הפרטי.
בשנים 1980-1988 היה ביו יוזמי הקמת "הפורום הישראלי" שפעל להעמקת הקשר בין ישראל ליהדות התפוצות.
בבחירות המקומיות, שנערכו במרץ 1989 נבחר לראשות עיריית רעננה ומאז חזר ונבחר בשנית בשנת 1993, בשלישית בשנת 1998 וברביעית בשנת 2003. כיהן כראש העירייה עד שנת 2005.
בין השנים 1989 – 1993 שימש כיו"ר ועדת הקליטה במרכז השלטון המקומי. במסגרת זו יזם והפעיל את פרוייקט ה"קליטה הישירה", בתקופה של גלי העליה הגדולים מארצות חבר העמים.
בין השנים 1994 – 1996 היה יו"ר ארצי של אגודת "אל סם" ופעל להרחיב את פעילותה בקרב תלמידים ובני נוער בישובים רבים בארץ ולהעמיק את התודעה הציבורית בנושא המאבק למניעת שימוש בסמים ובאלכוהול בקרב צעירים.
שימש כמ"מ יו"ר מרכז השלטון המקומי בישראל בין השנים 1996 – 1999.
שותפות בועדות ממלכתיות וציבוריות במהלך כהונתו כראש העיר.
שימש חבר בוועדה המחוזית לתכנון ובניה (משרד הפנים) בין השנים 1994 – 1998.
שימש חבר במועצה לתרבות ואמנות (משרד החינוך), בין השנים 1997 – 1998.
חבר באגודת הידידים של ארגון הגג לארגוני נכים משנת 1997.
שימש כחבר ההנהלה המורחבת של המועצה לישראל יפה בין השנים 1990 – 1998.
חבר במועצה לשידורי כבלים ולווין (משרד התקשורת).
חבר התאחדות הספורט של בתי הספר בישראל (משרד החינוך).
חבר בוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות מקומיות (משרד המשפטים).
נציג השלטון המקומי בועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות.
חבר במועצת החברה להגנת הטבע.
מכהן בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית.
בשנת 2005 נבחר ליושב ראש הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית.
בשנת 2009 הצטרף למפלגת "קדימה", התמודד בבחירות המקדימות במפלגה, הגיע למקום ה-15, נבחר לכנסת שם כיהן כחבר ועדת החוץ והביטחון ויו"ר ועדת המשנה להגנת העורף.
ב-22 לאוקטובר 2013 נבחר פעם נוספת לראשות עיריית רעננה תוך שהוא זוכה ב-71% מקולות התושבים.
בילסקי נשוי לקרן ואב לבן ולשתי בנות.


עיטורים


זכה בעיטור "יקיר קרן שלם" על המחוייבות וההתמסרות לפיתוח השירותים העירוניים למען האדם המפגר ועל פעילותו לחיזוק מעמדו ושילובו החברתי בקהילה.
זכה בשם עיריית רעננה בעיטור "אביר איכות השלטון לשנת 2000" מטעם התנועה למען איכות השלטון בישראל, על בולטות באיכות תפקודה של העירייה כרשות מקומית, ניהול תקציב מאוזן, השגים בחינוך, בחזות העיר, בתכנון אורבני, בקיום עצמאות של הרשות מול השלטון המרכזי ובהיותה של רעננה עיר בעלת איכות החיים מהגבוהות בישראל.
קיבל את עיטור "איתן הצופים" לשנת 2000 מטעם תנועת "הצופים" על פועלו המתמשך לפיתוח, קידום וביסוס התנועה ברעננה ובמסגרת השלטון המקומי בישראל.
זכה בעיטור הועד האולימפי לשנת 2002 מטעם הועד האולימפי בישראל על פיתוחו וקידומו של הספורט ברעננה.
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il