פרוטוקולים

פרוטוקולים

11.1.39 מועצה

מחיר הלחם  ועדת הכלכלה ממשיכה בפעולותיה להוזלת  מחיר הלחם, עד עתה הצליחה לקבל את הסכמתו של מר אנקר האופה להוריד מא"י אחד מככר לחם "חצי שחור" במשקל 3 אנקיות. ומעתה יהיה במחיר רק 18 מא"י הככר.

המועצה מחליטה לדרוש ממר אנקר שמחיר הלחם הלבן יהיה כמחיר הלחם החצי שחור.


16.10.39

אגירת קמח הוחלט להכריז על הרשמה לאגירת מלאי של קמח.

דו"ח ועד מושבות השרון מר ב.אוסטרובסקי מוסר דו"ח מישיבות ועד מושבות השרון. ישנה דרישה שהממשלה תכיר בארגון זה כבכ' כל ישובי השרון. הוחלט גם להקים טחנת-קמח מרכזית בשרון.

מחירי הלחם מר בצ' לויתן קובל שמחיר הלחם הוא גבוה מדי בהשוואה לשאר מושבות הארץ, וכי יש לפעול להורדתו. הוחלט למסור את הטיפול לועדת הכלכלה שהיא תזמין את האופים ולברר איתם את השאלה.

אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il