המנהל הראשון - ישעיהו ברטוב

המנהל הראשון - ישעיהו ברטוב

המורה הראשון (למעשה השני במנין) היה מגד משה. בראיון עם בנו הסופר אהרון מגד מספר הוא כי משפחתו עברה לגור ברעננה ב-1927. כשנה לאחר מכן, עם המעבר לבית-העם ועם גדול מספר תלמידי ביה"ס, מחליט ועד המושבה בישיבה המתכנסת ב-15/11/28, לזמן מורה נוסף. מספר התלמידים אינו מצדיק הזמנת מורה נוסף ולכן מטיל ועד המושבה את התשלום על '...הורי התלמידים... בסך 3 לא"י לחודש השתתפות המורה החדש...' סכום זה שכנראה אינו מספיק, מאלץ את ועד המושבה לפנות לארגון 'אחוזה' על מנת שאלו יממנו את המורה החדש.


כניסתו זו של המורה החדש, (בר-טוב) שיפרה את המצב בביה"ס כפי שמעידה בלהה אנקר בראיון עמה '...אח"כ כשהתקבל המורה בר-טוב, הוא חלק לכיתות. אז התחלנו ללמוד טוב ומסודר וקבלנו תעודות ראשונות... מאז יש לי תעודה... התחלנו ללמוד כמו שצריך.


ב-30/10/29 מחליט ועד המושבה, כי 'מר בר-טוב ימונה למורה הראשי בבית הספר'. עם קבלתו של המורה השני, מתחילה במידה זו או אחרת, התמקצעות של ביה"ס וזאת על פי החלטות הועד. כך למשל הוא מחליט ב-5/3/30 (ישיבה 193) '...להתקשר עם מורה לאנגלית, בגבולות התקציב'. כלומר למורה החדש המתקבל - ובמקרנו מורה לאנגלית כעת איפא ישנם 3 מורים: בר-טוב כממונה, מגד וסטבינסקי - כמורה לאנגלית.מחזור א' - בית חינוך זרם העובדים רעננה תש"י

אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il