בית המגן והאנדרטה

בית המגן והאנדרטה

הגלעד הניצב ברחוב אחוזה 157 ברחבת מרכז תרבות ופנאי, הוקם בשנת תש"ט, 1949, ע"י המועצה המקומית וארגון חברי ההגנה ברעננה לזכרם של בני רעננה שנפלו במלחמת העצמאות. הארגון היה פעיל מאוד בהגנת המקום והישוב בארץ. רבים מחבריו התגייסו לנוטרות, לפלמ"ח לחי"ל ולהקמת ישובים ברחבי ארץ ישראל.
הגלעד נבנה כעמוד מרובע, הנישא אל-על כשהוא הולך וצר, בראשו סמל ה"הגנה" - חרב הכרוכה בעלה זית.
הסמל עוצב על ידי מר ישראל בוניס חבר בארגון "ההגנה" ברעננה.
על גבי לוח שיש בגלעד ובאותיות מתכת מובא הפסוק "ואמר לך בדמיך חיי" (יחזקאל ט"ז ו').
ביוזמת חברי ארגון "ההגנה" ברעננה הוקם חדר הנצחה לזכרם של חברי ההגנה, הנמצא בבית הנוער המרכזי, במתחם. על גבי קיר מיוחד מונצחים שמותיהם של הלוחמים שנשבעו בשבועת ההגנה. הכתב המקורי של שבועת ההגנה נמצא בחדר ההנצחה.
ברבות השנים, התווספו לגלעד שמותיהם של בני רעננה שנפלו במערכות ישראל מקום המדינה ועד מלחמת יום כיפור.
עם הקמת בית "יד לבנים" מונצחים כל הנופלים, בני רעננה, בחדר ההנצחה שבבית "יד לבנים".
לימים שימש הבית, בתוספת חדרים שנתווספו לו, את בית הספר התיכון, עד שהועבר לבניינו ברחוב אוסטרובסקי בשנת הלימודים תשכ"ד (1.9.1963).
היום משמש הבית כ"מועדון הנוער המרכזי", ואחד מחדריו שימש את ותיקי ארגון ההגנה עד לפני זמן מה.
בחודש אפריל 2009 נחנך קיר ההגנה החדש ב"מרכז ללימודי תולדות רעננה". הקיר מנציח את פועלם של חברי ההגנה ברעננה וילווה במצגות ממוחשבות וראיונות מצולמים של ותיקי ההגנה.
עוד בנושא
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il