ציטוטים מפרוטוקולים

ציטוטים מפרוטוקולים

ציטוטים מפרוטוקולים בנושא רחובות
 

 1. 26.10.38

  ישיבת הנהלה במשרדי המועצה. נוכחים: הח' ב.אוסטרובסקי, ברזילי, שבשביץ ולוריה.

  השגחה על רוחב רח' יהושע. 
  הוחלט לפנות לבעלי המגרשים והבתים ברח' יהושע שיעמידו את גדורתיהם רק לפי המידה הקבועה. כמו בניני סטבינסקי, לסקובסקי ועוד.


 2. 23.10.38

  סכר רח' הרצל.
  הוחלט לאשר את הצעת הועדה הטכנית לעשות סכר ברח' הרצל ושהעבודה תעלה לא יותר מ 15 לא"י.


 3. 3.11.38  ישיבת הנהלה

  פנס ברח' יהושע. 
  בכ' רח' יהושע חנקין מבקשים להעמיד פנס ברחוב הנ"ל. החלט לפנות בענין זה לחברת החשמל.


 4. 10.11.38

  ב"כ תושבי רח' הרצל הודיעו כי הגשמים העזים הרסו את כל הרחוב ואין לעבור בו אלא אם כן יתקנו אותו בהקדם. הוחלט לפנות למושל המחוז לאשר תקציב בשביל ההוצאות הללו מתוך הסכום המעוקל. 5. 19.12.38

  פנס לרחוב יהושע. 

  הוחלט להתקין פנס חשמל לרח' יהושע ע"י חנות ליכטנשטיין.

 6. 26.4.39 מועצה

  עבודות ציבוריות.
  מר אוסטרובסקי מוסר דו"ח על ענין העבודות הציבוריות ועל התכניות לסלילת כבישים ברח' הרצל ול"מגדל" וכפר נחמן.
 7. כביש רח' הרצל, מגדל וכפר נחמן. 
  המועצה מחליטה להכריז על רח' הרצל כעל רחוב ציבורי ומטילה על ההנהלה  לבצע את סלילתו ולחייב את תושבי הרחוב בהתאם לחוק הועדה לבנין דרכים (1938). כמוכ' להעביר את הרחוב המוביל ל"מגדל" ע"ש הנציב העליון, ולהכריז על סלילתו בהתאם לחוקי העזר הנ"ל.

 8. 10.5.39 הנהלה

  ב.לסטר.
  מר לסטר מבקש לקרוא את השכונה שהוא בונה בשם "שכונת לסטר" הוחלט להענות לו כי אין ההנהלה מתנגדת להצעה זו.

אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il