פרוטוקולים

פרוטוקולים

8.1.36 בענין מחיר הלחם ברעננה קובעים בהסכמתו של אנקר כי המחיר יהיה שוה למחיר בתל אביב.


25.7.38 ועדה כלכלית-לחם הוחלט להודיע לכל האופים כי המועצה עומדת על דרישת ח' הועדה הכלכלית שמחיר הלחם יקבע על 15 מא"י לכיכר שמשקלו הוא 3 שלוש אוקיות לחם חצי שחור.


3.6.2.46 האופים המקומיים דורשים שהמועצה תעזור להסדיר את מכירת הלחם והלחמניות ולהפסיק את הכנסת רמת הכובש. האופים דורשים שהמועצה תדרוש מהחנוונים שיקנו רק אצל אופי המקום. הוחלט לעזור לאופים שהחנוונים יקנו רק אצלם..."

אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il