רחוב אחד העם

רחוב אחד העם

הרחוב נקרא ע"ש אחד העם (1927-1856), הוא שם העט של אשר צבי גינצברג, סופר, הוגה דעות לאומי ומראשי אגודת "חובבי ציון".
מאבות הספרות העברית והפובליציסטיקה החדשה.
במאמריו הטיף לתחייה מוסרית ופנימית, הקודמת לכל מעשה. לדעתו, לא תוכל מדינה יהודית לפתור בעיית העולם כולו.
הדרך לפתרון - פעולה חינוכית רחבה. מכאן נבעה התנגדותו לציונות המדינית של הרצל.
בשנת 1922 עלה ארצה והשתקע בת"א. 

רחוב אחד העם הוא אחד מששת הרחובות הראשונים (מלבד רחוב אחוזה) שנסללו ברעננה.
השטח שבו עובר הרחוב היה אדמה שחולקה למגרשים של 1 דונם או 2 דונם ונמכרה לפועלים.
(לפועלים לא היו חלקות גדולות והם גרו בדרך כלל בחדרים מושכרים אצל ה"ממברס", בעיקר בצריפים, והיה גם צריף גדול בו גרו הרבה פועלים ופועלות). אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il