רחוב יהודה הלוי

רחוב יהודה הלוי

הרחוב נקרא ע"ש יהודה הלוי (1075-1142). נולד בטולדו, ספרד.  בן למשפחה עשירה ומשכילה. גדול המשוררים העבריים בימי הביניים. הוגה דעות חשוב ורופא.

בנדודיו בקהילות שונות הגיע לעיר קורדובה ושם נפגש עם המשורר רבי משה אבן עזרא, התידד עמו וישב זמן מה בביתו. לעת זקנתו החליט יהודה הלוי לעלות לארץ ישראל. ובשנת 1142 הגיע לירושלים והאגדה מספרת כי בשעה ששפך את ליבו לפי הכותל המערבי בשירתו ובתפילתו "ציון, הלא תשאלי…", רמס אותו פרש ישמעאלי בסוסו, מתוך קנאה לאהבת המשורר את ארץ ישראל.
האדמה חולקה למגרשים במגמה מפורשת לאפשר לפועלים לרכוש חלקות קטנות כדי להקים עליהן את ביתם. היוזמה הזאת היתה של אבי משפחת אייבשיץ (ע"פ סיפור שלהם). בכל זאת היו בין בעלי הקרקע, גם בעלי פרדסים מחוץ למושב בכפר נחמן - מגדל, או במקום אחר מחוץ למושבה.
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il