בית המגן - התיכון - בית הנוער

בית המגן - התיכון - בית הנוער


הבנין נבנה בשנות ה-50 כ"בית מגן" ע"י המועצה המקומית וארגון חברי ההגנה ברעננה.
הארגון היה פעיל מאוד בהגנת המקום והישוב בארץ. רבים מחבריו התגייסו לנוטרות, לפלמ"ח לחי"ל ולהקמת ישובים ברחבי ארץ ישראל.
באחד משני חדריו הונצחו בני המושבה שנפלו במערכות ישראל.
כן הוקמה האנדרטה, עליה חקוקים שמות הנופלים.
על האנדרטה חקוק הפסוק: "ואמר לך בדמייך חיי" (יחזקאל ט', פסוק ו')
לימים שימש הבית, בתוספת חדרים שנתווספו לו, את בית הספר התיכון, עד שהועבר לבניינו ברחוב אוסטרובסקי בשנת הלימודים תשכ"ד (1.9.1963).
היום משמש הבית כ"מועדון הנוער המרכזי", ואחד מחדריו ממשיך לשמש את ותיקי ארגון ההגנה.
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il