חירבת עזון - נאות שדה

חירבת עזון - נאות שדה

בכפר הנטוש חירבת עזון, נשארו מבני חימר, אבן ופח. הכפר היה מרוחק מהמושבה כ-600 מטרים.

באחד הימים ב-1949 הגיעה קבוצת עולים חדשים "ניצולי שואה" אל מבואות הכפר. בראשם היה עולה בשם בנימין וולפוביץ. הקבוצה החליטה "לאמץ" את המקום ולהתאימו להתיישבות ולמגורים. במשך כמה שנים חיו אנשים אלה במקום, את השרותים ההכרחיים סיפקה להם המועצה המקומית. ראש הועד שלהם היה בנימין שלימים נהיה מזכיר ההסתדרות במושבה, אח"כ ראש המועצה המקומית עד שנת 1989.


בעבר הרחוק של הכפר הערבי היה במקום ישוב רומי (עד 324) וישוב ביזנטי (640-324 לספירה). כן גם היה ישוב בחלקה הראשון של התקופה הערבית הקדומה (עד המאה ה-19 לערך) ובה הגיע לשיא פריחתו. הכפר היה בשולי הגבעה ובמורדותיה. הכפר "חירבת עזון" היה במקום עד שנת 1948. כאשר פרצה מלחמת העצמאות ותושבי הכפר בקשו לעזוב, הבטיח להם ראש המועצה ברוך אוסטרובסקי שלא יאונה להם רע וכדאי להם להישאר. אולם הם העדיפו לעזוב. שומרים מרעננה יצאו ללוותם עד אחרי המושבה כפר סבא בלכתם מזרחה. כיום נמצא על רוב שטחי הכפר מועדון הקאנטרי של העיר ואיזור התעשיה.

אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il