ציטוטים מפרוטוקולים

ציטוטים מפרוטוקולים

15.11.39
ביה"ס יבנה בקשתם לקבל את בית העם לצרכי התעמלות הועברה לועד החינוך.

20.12.39
חשמל ברח' עקיבא הוחלט להשתתף בעמוד אחד ופנס אחד ברשת המאור ברח' עקיבא.
מועצה דתית הוחלט שהמועצה הדתית תדרוש מההורים, אשר שולחים את ילדיהם לביה"ס הדתי "יבנה" שיביאו אישור מהמועצה שיאפשר לילדיהם לבקר את ביה"ס הנ"ל וטרם שימלאו את הדרישה הזאת, לא תוכל המועצה לאשר את ההעברות שהוצאו על חשבונם.

18.6.44
בי"ס יבנה - לנגרמן מבקש להכניס את ההקצבה לביה"ס יבנה בסעיף חינוך. הרב לויתן תומך בהצעת לנגרמן ודורש שידונו תיכף בהקצבה לביה"ס יבנה ומסביר את הערך של ביה"ס הקיים זה שמונה שנים ושלומדים בו כשמונים ילדים בחניהם ילדי חיילים וילדים מחוסרי יכולת בלי שום תשלום ודורש שההקצבה תהיה באותה פרופורציה שעולה ילד למועצה.
יו"ר החינוך מתנגד להקצבה מיוחדת לביה"ס יבנה היות וביה"ס טרם הוכר ע"י מחלקת החינוך אבל הוא אינו מתנגד להקצבת סכום למועצה דתית כמו אשתקד.
..... הוחלט להקציב לביה"ס יבנה 150 לא"י. (לא"י=לירה ארץ ישראלית)

2.8.49
* גל עד- גינה
רשימת החללים מסרנו למשרד הביטחון את רשימת החללים שהם 33 חללים.
*מחלקת הממשלה משרד הפנים שואלים בענין בניני בית-הספר ומרפאות. מבקשים תוכניות על הקמת בית ספר ומוענים לתת הלוואה לשם הקמת כיתות נוספות, הוחלט להציע לממשלה את השלמת בית הספר הקיים וגם "יבנה" והתחלת בנין חדש לבית ספר.
מרכז מזרחי נתקבל מכתב על גמירת בית-ספר יבנה, חדר לאחות ועוד 2 כתות נוספות ואינסטלציה ובור שופכין...

7.8.49
"בית הספר הסתדרות פרסמה במודעות על הרשמת ילדים לכתות לזרם- העובדים"
הלווית הרצל.... נתקבלו 5 הזמנות להשתתפות בלויה. מטעם המועצה ישתתפו הרב, ברזילי, ציפמן, אהרון לבהרי (או' שהה ב U.S.A)
בקשה לסופת מכונת גזוז למכלת.


15.3.50
-פנייה לבקש עוד רשיונות לרכישת מגרש לביה"ס "זרם עובדים"
*הלוואה לרכישת מגרשים לבית הספר המועצה מחליטה ליפות את ההנהלה לקבל 2 הלוואות לרכישת 2 המגרשים להקמת בית ספר לזרם עובדים ובית ספר "יבנה".
מגרש לביה"ס "יבנה" המועצה מחליטה לרכוש 3 דונם מגרש ממכס בראון בסכום של 2000 לירות לשם הקמת בנין לביה"ס לזרם מזרחי יבנה ע"י הבניין הישן"


31.5.50
"מחלקת המים פרלמוטר מביא את שאלת המים וחפירת באר חדשה על אדמת חבס, קבלנו תור לקידוח...
...העבודות האלה אנו צריכים לעשות, קניית מגרש, קידוח, סידור קו צינורות לחירבת עזון."..
בית הספר יבנה נתקבלה מכתב מיבנה שפנו לאגד שישלחו בבוקר מכונה להסעת הילדים לבית הספר. הוחלט לפנות לאגד בבקשה בית הספר יבנה.


7.12.51
כביש רחוב בורכוב נתקבלה הצעה של סולל בונה לסלילת הכביש, והוא יותר זול מהכבישים הקודמים הוחלט להביא לאישור המעוצה.
בית ספר יבנה יש לסדר גדר סביב בית הספר מהחומרים שמפרקים את העמדות.


24/9/52
ריהוט בבתי הספר הכללי 320 מקומות ישיבה וחסרים 120 מקומות ישיבה. כתות ס"ה 13. עם 440 ילד. בית חינוך ישנם 8 חדרי כיתות רגילות ו - 2 חדרים הראויים לכיתות ס'ה 10 כיתות וישנם 12 כיתות ילדים. ס'ה בבית חינוך 427 ילד, מקומות ישיבה 295. חסרים 115 מקומות ישיבה.

בית ספר יבנה ישנם 9 כיתות במושבה ובשכונת פרץ 2 כיתות סה'כ ילדים בבית ספר יבנה 320, בבנין 7 כיתות ו - 2 כיתות לומדים בבית הכנסת מקומות ישיבה יש בשביל 244 ילד. חסרים 70 מקומות ישיבה. 


17.11.54
ממלכתי ב' מנהל ביה"ס מר ברטוב שולח מכתב שבו הוא כותב על מחסור ברהיטים. הוא מבקש לסגור את המרפסת שגורמת לתאונות ולנזקים לבנין. ומבקש לגמור את הגדר סביב המגרש. הוחלט לסדר את התיקונים ההכרחיים.

בי"ס יבנה הוחלט לסדר באופן זמני בחדר אחד את בית המלאכה ואת האינסטלציה בבית השימוש.
ילדי שכ' פרץ יש דרישה משכ' פרץ שיסדרו תחבורה להסעת הילדים לבי"ס יבנה וחזרה.


16.8.59
ישיבה ראשונה של ועדת הבחירות
רכניץ מזכיר המועצה מקריא בפני חברי הועדה את שמות 13 חברי ועדת הבחירות שנבחרו ע"י המועצה ואושרו ע"י שר הפנים. בתור יו"ר הועדה נבחר מ"מ המועצה מר אהרון יוליאן. כן הוא מסביר כי רעננה חולקה ל - 9 קלפיות. בפעם הקודמת היו רק 8 נוספה מעברת כפר נחמן.

מקומות הקלפי הם: קלפי 1) גן מלכה; 2) בית העם; 3) בית ספר ממלכתי ב'; 4) גן ילדים אורה; 5) גן ילדים בבלוקונים; 6) בית עולים א' בבנין של ק.ק.ל בגן עליה; 7) בית ספר יבנה; 8) מוסד ביתינו
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il