בית-הספר העממי - ממלכתי א' - "מגד"

בית-הספר העממי - ממלכתי א' - "מגד"

בית הספר הראשון, שפעל במושבה, שכן בצריפו של פטרוז'ינסקי. באחד החדרים התגוררו המורה משה דוד מגד ובני משפחתו וכאן נתקבצו סביבו התלמידים הראשונים. משנסתיימה בניית בית העם, הועתק לכאן בית הספר והלימודים החלו בו בשנת תרפ"ז (1927-1926).
במשך הזמן גדל מספרם של ילדי המושבה ובית הספר נזדקק למבנה נפרד, שהוקם בסמוך לבית העם. הוא כלל ארבעה חדרי לימוד ושני חדרי-ספח. במהלך השנים חלו במבנה שינויים רבים, נוספו בניינים וקומה שניה, עד שקיבל את צורתו הסופית, כפי שהיא שמוכרת כיום.
בית הספר העממי זכה בקום המדינה לשמו – "ממלכתי א" ובשנות ה-60 הוסב שמו לבית ספר מגד, על שם המורה הראשון במושבה.
בחזית הבניין נטעו תלמידי בית הספר ומוריו גן דקלים מעוטר בשיחי נוי. הגן שימש למשחקים ופעילויות חברתיות של בית הספר ובשנות ה-60 הפך לגן ציבורי לרווחת כל תושבי המקום והוקמה בו פינת שעשועים.
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il