בתי ספר יסודיים

בתי ספר יסודיים

כל המושבה כללה כמה עשרות אנשים כולל ילדים ומבוגרים. ביה"ס לא היה קיים, כי עדיין לא היו מספיק ילדים. המורה הראשון היה המלמד ברוך קליניק תושב כפר מלל, שהיה בא ללמד כמה מהילדים ברעננה. כאשר הגיע מגד, צורפה אליו כיתה מיוחדת במינה. למדו בה מבוגרים וצעירים ביחד.
מגד, היה המורה הראשון בבית הספר, בעוד שברוך היה מלמד, שהורים מסויימים שכרו על מנת שילמד את בנם וגם זאת לא בצורה סדורה. מכאן ניתן ללמוד כי הלימודים באותה עת לא היו חובה. למעשה רק אלו אשר הפרוטה היתה מצויה בכיסם, יכלו להרשות לעצמם ולשלוח את בניהם ללמוד.
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il