ניצני התעשיה ברעננה

ניצני התעשיה ברעננה

תחקיר ועריכה: תחיה צייחנר


כבר באמצע שנות ה-30 החלו הניצנים הראשונים להכנסת תעשייה למושבה הצעירה רעננה.

מעיון בפרוטוקולים מאותה עת ניתן ללמוד שראש המועצה, מר ברוך אוסטרובסקי, ניהל מגעים עם משקיעים מארצות הברית בדבר הכנסת בתי חרושת למושבה.

מפרוטוקול המועצה בחודש מאי 1936: ״הוחלט לפרסם בעיתונים ולהשתדל להכניס בתי חרושת למושבה״.

לא כפי המקובל בימינו, באותה תקופה טרום הקמת מדינת ישראל טרם דובר בארץ ישראל על אזור מיוחד לתעשייה.

 

חלק מאזורי התעשייה התפתחו באזורים שבמקור לא נועדו למיקום תעשיות, שכן בהקמת אזור תעשייה נידרשת תשומת לב מיוחדת לטיפול במטרדי רעש וזיהום - המאפיינים תעשייה!

 

ואכן אזורי התעשייה נמצאו בתחומם של השטחים העירוניים ולא כפי המקובל היום בשטחים בין עירוניים.

 

בסוף שנות ה-40 כבר היו ברעננה מספר בתי חרושת ובתי מלאכה לא מעטים ביחס למספר התושבים ולאופיה החקלאי.

משלח היד ברעננה של אותם זמנים לא היה רק חקלאות, חלק מתושביה שימשו בעלי מלאכה ועסקו במסחר ותעשייה זעירה.


ברחוב רבוצקי הוקם בית החרושת ״לפטה״ לשימורים, ברח' יהודה הלוי ״פרי שדה״ לייצור מלפפונים חמוצים ובית חרושת נוסף לקרח ברחוב הרצל וחנקין.

 

בחנויות, ממש במרכזה של המושבה תיפקדו בתי מלאכה בענפי תעשייה שונים: מסגרוּת, נגרות, חשמלאות, בתי דפוס, פחחות, רצענות, זגגות, מוסך (שפעם כונה ה"גראג'") חייטות ועוד. כמו כן בענף המזון – נודעו אז מאפיית "אנקר" במרכז אחוזה ומאפיית "פרלמן".

 

מספר חצרות פרטיות בבתי התושבים שימשו בימים ההם כמפעלי תעשיה קטנים: נגריות, מסגריות, אתרי בנייה עם בלוקים וסיד - ברחובות עקיבא, מכבי, הרצל, חנקין ועוד.

בשיתוף עם התאחדות בעלי התעשיה בא"י, אשר נוסדה בשנת 1921 (ולימים הפכה ל"התאחדות התעשיינים") – נוצרה ברעננה מגמה ליצור תמריץ כלכלי, תנאים מתאימים ונוחים והקלות לעידוד יזמים ובעלי תעשייה בארץ ישראל להגיע לרעננה על מנת להתמקם בה ולפתח את תעשייתה.


בפרוטוקול מועצה מיום 15.8.1945 נכתב: ״דעת הנשיא אוסטרובסקי שלא צריך לזלזל בעבודה חקלאית ובפרדסים, שגם שם מרוויחים, מובן שישנם אנשים שלא יכולים לעבוד בחקלאות...צריך להשפיע על מוסדות ההסתדרות שהיא תבנה חרושת ברעננה...".

 

כצעד של מחווה וגאווה מקומית הוקמה בסוף 1947 תערוכה שהציגה לראווה מוצרי מלאכת יד וכלי בעלי מלאכה במושבה: 
״...וכאן אנו מוסיפים, שרק בהתחלת חודש זה סידרנו תערוכה של התעשייה ברעננה; אריגים, כלי כסף, מרבדים, כפתורים, ריפוד, נגרות וכו׳ וכל זה עשה רושם יוצא מן הכלל...״ 

 

באותה ישיבה ממשיך אוסטרובסקי את דבריו בנוגע לתעשייה ברעננה:
״...באופן כללי; רעננה מתאימה למפעלי תעשייה שונים, הכל מוכן ומזומן ואפשר לבנות בה איזה מפעל בזמן קצר...״

 

 אפריל 2013

אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il