ממושבה למועצה מקומית

ממושבה למועצה מקומית

רעננה מועצה מקומית


חזונו של המהנדס ישעיהו ירחע, מנהלה הראשון של המושבה, משורטט על מפה שצייר - המפה הראשונה של רעננה.
תוכניותיו המקוריות היו לרכוש גם את אדמות הכפר הערבי 'סידנא עלי' ממערב לרעננה, להקים נמל ים בחוף ולחבר את הרחוב הראשי של המושבה עם הנמל ועם תחנת רכבת שתיבנה ממזרח לכפר סבא. רחוב
אחוזה תוכנן להימשך הלאה, עוד 4.750 מטרים, מסיבוב רעננה עד הכפר בו קברו המקודש של סידנא עלי. ירחע אף היתווה קווי מתאר למושבה: סידרת בנייני ציבור וביניהם גנים ציבוריים – בהשראת דגמי ישובים בארצות הברית.


בשנת 1931 התמנה ברוך אוסטרובסקי ליו"ר המועצה המקומית רעננה. כבר בשנה זו בחנו באסיפה הכללית שאלה עקרונית: האם לבקש מן השלטון הבריטי מעמד של מועצה מקומית? הדעות נטו לכאן ולכאן ולא התקבלה החלטה. רק באוקטובר אותה שנה הסכימו
לפנות לשלטונות הבריטים בבקשה רשמית, להעניק לרעננה מעמד של מועצה מקומית.


בסעיף 8 של פרוטוקול ישיבת מועצת המושבה, מיום 26.10.1931 נרשם:

"בשאלת המועצה המקומית מחליטים פה אחד לפנות לממשלה לתת לרעננה זכות למועצה מקומית. ועדה מטעם כל הסיעות תטפל בכל השאלה הזו."


ארבע שנים תמימות חלפו קודם שהחליטו, והפעם פה אחד, בישיבה ביום 17.6.1935 :

"להודיע למושל כי המועצה מסכימה שרעננה תוכרז למועצה מקומית."

ואכן, בשנת 1936 הכריזה ממשלת המנדט הבריטי על רעננה כמועצה מקומית עצמאית בעלת חוקה ותוקף מוניציפלי. ברוך אוסטרובסקי התמנה רשמית כראש מועצה.

עוד בשנת 1934 מאשר ראש המועצה אוסטרובסקי "בניית קומה שנייה לבית העם אשר תשמש כמועצה המקומית רעננה"

אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il