הקמת חברת אחוזה א' ניו יורק

הקמת חברת אחוזה א' ניו יורק

ההתחלה 

שנים אחדות לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה (1914-1918) כשהגירת יהודים ממזרח אירופה לארצות הברית היתה בעיצומה, נתגלו בקרב הציונים שבאמריקה ניצנים ראשונים של רעיון ארץ-ישראל. 
תוך כדי כך, קמה בין היהודים בני המעמד הבינוני במספר ערים גדולות בארצות הברית, חברה בשם "אחוזה". החברה הציבה בפני חבריה מטרה נעלה: התיישבות בארץ-ישראל.  

ביולי 1912 נוסדה בעיר ניו-יורק אחת מה"אחוזות" הללו. היא נקראה בשם "אחוזה א' ניו- יורק" ועם חבריה נמנו - מלבד בני המעמד הבינוני, גם מספר חברי "פועלי ציון" ואפילו כמה יהודים תימנים, שהיגרו מתימן ומשאת נפשם היתה לעלות לארץ-ישראל. 

בין החברים הפעילים שהשתתפו בהקמתה של חברת אחוזה נימנה ברוך אוסטרובסקי, איש ״אחוזה״ ובא כוחה, ומי שעתיד לכהן כראש המועצה הראשון ברעננה. ״בשנת 1913 ארגנתי יחד עם צבי כהן, שליט, קסין זקס ואחרים את הארגון בשם ניו יורק אחוזה אלף...״ (מיומנו של ברוך אוסטרובסקי, 1957)

באביב 1914 התכנסו חברי ה"אחוזה" בניו-יורק והחליטו לגשת להגשמת הרעיון. נשיא החברה דאז, מר מיכאל שליט, הפליג לארץ-ישראל במטרה למצוא את הקרקע אשר תתאים להתיישבות המיועדת. אחרי חודשים של נסיעות וטלטולים ברחבי הארץ, כשהוא נעזר ביועצי חברת "הכשרת הישוב", בחר מר שליט בחלקת אדמה ליד הכפר קוסקוס - טבעון, דרומית-מזרחית לחיפה (טבעון כיום). 
תוך כדי המשא ומתן, ממש על סף חתימת החוזה, נאלץ מר שליט לחזור לארה"ב מסיבות משפחתיות. בקיץ 1914 פרצה מלחמת העולם הראשונה. ארץ-ישראל, בימים ההם פרובינציה באימפריה העותומנית, היתה סגורה ומסוגרת. הקשר עימה נותק, אך גם במשך תקופת המלחמה לא פסקה פעילותם של חברי "אחוזה" בארה"ב. אדרבא, מספר חברי האגודה הלך וגדל ונוספו מספר סניפים בעריה השונות של ארה"ב. 
רק כעבור ארבע שנים, כשהסתיימו הקרבות בארץ, אפשר היה לגשת להמשך הגשמת הרעיון. 

בשנת 1920 הגיעו לארץ שני באי-כוח חברת "אחוזה א' ניו יורק" - יהודה לייב קזן (קסין) וישעיהו ירחע. הם נשלחו לארץ על מנת לברר את אפשרויות רכישת הקרקעות לאור השנויים הגיאוגרפיים והמדיניים שחוללה המלחמה: הצהרת בלפור (1917), מיגור השלטון התורכי (1918) והחלטת ועידת סן-רמו למסור את המנדט על ארץ ישראל לידי בריטניה (1920). 
בבואם, ניסו לברר מה עלה בגורל המשא-ומתן בו החל בזמנו נשיא החברה, מיכאל שליט, בדבר רכישת אדמות קוסקוס-טבעון. 
הם מצאו כי הקניה נתבטלה וכי לא נרכשה כל אדמה אחרת בשביל החברה. השניים יצאו לראות את אדמת קוסקוס-טבעון בצפון וגילו בקיעים עמוקים ורחבים בקרקע - תוצאה של החום הלוהט בתקופת הקיץ. רעיון הרכישה של קרקע זו הורד מן הפרק. 
בחיפושיהם אחרי קרקע אחרת, נעזרו ביועצים ובמומחים לדבר. לבסוף החליטו לרכוש כ- 5000 דונם קרקע בשרון, סמוך לכפר סבא, בתיווכו של יהושע חנקין - ראש "הכשרת הישוב". והמקום: סביבה שוממה ועזובה, מכוסת קוצים, אשר הכפר הערבי חירבת-עזון גובל בצפונה, אדמות עין-חי (כיום כפר- מל"ל) בדרומה, כפר-סבא במזרחה והים במערבה. 


אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il