המטה המשולב

המטה המשולב

בתקופת מאורעות 1936-1939 הוקם ברעננה מטה משולב של מפקדת ה"הגנה" ונציגי ציבור אשר טיפלו בנושאים הביטחוניים של המושבה.

המפקד הראשון, אשר החל לפעול ברעננה מטעם אירגון "ההגנה", היה זוסיה שחורי, שמילא תפקיד זה בין השנים 1929-1925. אחריו מונה למפקד המקום החבר יצחק בן-אליהו (קלצ'קו), שהיה למעשה למפקדה הראשון של רעננה, כאשר האירגון התחיל להרחיב שורותיו.
בשנת 1931 נשלחו לקורס הסמלים הראשון שהתקיים בכפר סבא, החברים דוד ציפמן ומשה גבזה. קורס זה היה קורס המפקדים הגבוה ביותר בימים ההם. מפקדו ומדריכו של הקורס הזה היה החבר אברהם גליניק. הקורס נמשך שישה חודשים. האימונים התקיימו ארבעה ערבים בשבוע ואימון בתרגילי סדר ושדה מדי כל שבת וחג. עם גמר הקורס הזה הצטרפו שני מפקדים אלה אל צוות המפקדים והמדריכים ברעננה, והחל גיוס מוגבר של חברים לשורות "ההגנה", בהמשך נשלחו לקורסים: ברוורמן אריה, בן-ציון לויתן, יעקב כהן ואחרים ובנוסף הגיע לרעננה מירושלים יעקב שגיא (וקסמן), שהיה בדרגת מפקד בכיר והצטרף לצוות המפקדים המקומיים. רשימת המפקדים הלכה וגדלה עם הרחבתה של מיסגרת חברי "ההגנה". לקראת שנת 1936, עם התחלת המארעות, מנה האירגון ברעננה כמה מאות חברים.
עם הגברת הכוננות ופריסת הכוחות לפי תוכנית מוכנה, הוקמה מיפקדה ומטה משולב ממפקדי "ההגנה" ונציגי הציבור. הרכב המטה היה כזה: המפקדים - מפקד האיזור, אברהם גליניק. סגנו יצתק בן-אליהו (קלצ'קו), משה גבזה, יעקב שגיא (וקסמן), דוד ציפמן, אריה ברורמן, בן-ציון לויתן.
נציגי הציבור היו: ראש המועצה, ברוך אוסטרובסקי, מזכיר מועצת הפועלים פנחס שמגר (סמגרינסקי), מזכיר המועצה צבי יהודה ברזילי, ומר ג'ק שוורץ. המטה הזה פעל לאורך כל שנות המאורעות של 1939-1936 והמשיך בתפקידו בפועל עד למלחמת-השיחרור, תוך כדי חילופים של מפקדי האיזור וחילופים אישיים של הנציגות הציבורית.
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il