הכרזה לעיר

הכרזה לעיר

ממושבה לעיר

בתאריך 18.11.1980  התכנסה המועצה המקומית ברעננה בראשותו של בנימין וולפוביץ והחליטה פה אחד לפנות אל שר הפנים בבקשה לשנות את מעמדה של רעננה ממושבה לעיר.
ואכן, לאחר כחצי שנה, בעקבות קבלת כל האישורים המיוחלים, התכנסה שוב מליאת המועצה המקומית ב10.6.1981 לישיבה חגיגית בה הוכרזה רעננה לעיר.
לאחר 59 שנים בהם רעננה הייתה מושבה מתפתחת מוקפת פרדסים ושטחים ירוקים, הפכה לעיר ששומרת על הצביון הירוק.
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il