בית-הספר "יבנה"

בית-הספר "יבנה"

בשנת 1936 קבוצת תלמידים מתלמידי ביה"ס העממי (מגד של היום) עברה ללמוד בתוך בית הכנסת הגדול שנבנה ליד בית העם וכמובן ליד בית הספר. המועצה המקומית לא הכירה באותן השנים בביה"ס ולכן לא קיבל ביה"ס תמיכה. (כפי שניתן לראות במכתבו של ראש המועצה, ברוך אוסטרובסקי, משנת 1940 בנושא החינוך האחיד והתנגדות המועצה ליצירת זרמים בחינוך). בשנת 1944 לנגרמן שהיה חבר מועצה מבקש לאשר לביה"ס הקצבה. (בשנת 1944 ביה"ס מונה כ-80 ילדים אבל אין להם עדיין מבנה קבע).

רק ב-1949 מתחילים לדבר על הקמת מבנה לביה"ס במקביל להקמת מבנה לבי"ס נוסף - "זרם העובדים"- לימים "ממלכתי ב'" וכיום "ברטוב".

ביה"ס נבנה במשך כמה שנים - הוסיפו שירותים , חדר מלאכה ועוד..
תלמידי מחזור א' של ביה"ס שלמדו בביהכ"נ הגדול - סיימו בשנת תש"ה דהיינו כמה שנים לפני שנבנה ביה"ס.
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il