הרב אפרים סוקולובר

הרב אפרים סוקולובר

הגאון ר' אפרים סוקולובר זצ"ל נולד בפולין בשנת תרס"א לאביו הגאון הרב מרדכי חיים סוקולובר זצ"ל שהיה מתלמידיו המובהקים של בעל האבני נזר.

בצעירותו למד בישיבות לומז'ה וקלם ולאחר מכן בישיבת סלבודקה, ואיתם עלה לארץ בשנת תרפ"ד ושם בעיר חברון, הסתופף בצלם של הסבא מסלבודקה וראשי הישיבה הגרמ"מ אפשטיין והגר"מ פינקל. זכה לשמשם ואף הצטרף אל הסבא לטיוליו ביחידות. בשנת תרפ"ט בימי י"ז וי"ח אב, שהו הוא ואשתו מרת פני ע"ה, בתו של הרה"ג משה ברנשטיין מיקירי קרתא בירושלים, בבית סלונים המפורסם, שם טבחו הפורעים הערביים כעשרים וחמש נפשות טהורות. הרב והרבנית שכבו מתחת לערימת מתים וכך ניצלו. כל ימיה סבלה הרבנית מכאבי רגלים עקב אותו ארוע.

שלושים ושש שנים שימש בקדש ברבנות ביד רמה והטביע את חותמו על צביונה של המושבה. היה חביב על כל תושביה, גם אלו שלא היו מבאי בית הכנסת. זכורני בלכתי עמו לתפילה בשבת, שכל עובר אורח היה קד קידה לפניו ומברכו בשבת שלום. סיפרו לי אנשים שלא היו משקים גינתם בשבת מחשש שמא הרב יעבור ויראה אותם בקלקלתם. שיחותיו המרגשות היו מושכות קהל רב, בעיקר בימי החגים. שנתיים לפני פטירתו הוציא את דרשותיו בספר שנקרא "פני אפרים", שהתקבל בשמחה בקרב שוחרי התורה. בשיחותיו דיבר רבות על אסון השואה מחד ומאידך על נס תקומת מדינת ישראל, וכמה אופיני לו שבעת דרשתו ערב יום העצמאות הביע את אכזבתו על כך שהכותל בידינו ולא שומעים חגיגות וריקודים של שמחה מחוץ לבית הכנסת, ואז התמוטט ונפל, ולאחר כמה דקות השיב נשמתו לבוראו. כל תושבי רעננה ליוו אותו למנוחתו האחרונה.

מאת הרב מרדכי גרינברג שליט"א, ראש ישיבת כרם ביבנה ואחיין הרב במלאת 40 שנה לפטירת הגאון ר' אפרים סוקולובר זצ"ל

אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il