הקמת חברת אחוזת רעננה (1935)

הקמת חברת אחוזת רעננה (1935)


התנתקות מחברת "אחוזה א' ניו-יורק"

חב' "אחוזה א' ניו יורק" לא הייתה רק מסגרת לעליה לא"י. היא הייתה חברה התיישבותית אשר הכתיבה באופן דומיננטי במהלך שנותיה הראשונות של המושבה, את אופייה, התפתחותה והאידיאולוגיה של רעננה הצעירה.

האוכלוסיה שהתיישבה בראשיתה הייתה מזוהה לחלוטין עם חב' "אחוזה א' ניו יורק" והרגישה חלק אינטגרלי ממנה.
התפתחותה והתבגרותה של המושבה הביאו להכרה מניו יורק במעמדה של רעננה לקבל החלטות ולפעול באופן עצמאי.

רוב הרכוש הציבורי שהיה שייך לחב' אחוזה א' ברעננה, הועבר לרשותם של התושבים ברעננה.


חברת "אחוזה א' ניו יורק" סגרה בהדרגה את ענייניה ברעננה ופינתה את מקומה.הקמת חברת אחוזת רעננה


בשנת 1935 הוקמה חברת "אחוזת רעננה" ששמה לה למטרה "לארגן ולשפר את התנאים הכלכליים והחברותיים של חבריה בהתאם לעקרונות קואופרטיביים" וביחוד:

א. לארגן בשבילם (לחברים) כל מיני פעולות שיתופיות בייצור ועיבוד תוצרת חקלאית....

ב. להחזיק ולנהל בשבילם מוסדות מכונים ושרויות משותפות וביחוד את הרכוש המשותף הרשום על שם החברה ניו יורק אחוזה א' אינק'

ג. לעזור בישוב כל סכסוכים בדרכי שלום ולהימנע ממשפטים

ד. בדרך כלל לעשות את כל הנחוץ לשם ארגון פעולות שיתופיות לטובת החברים. "


האגודה נרשמה כחוק אצל רשם האגודות השתופיות בירושלים ב-4.6.1935. החתומים על בקשת הרישום היו: נתן איזנברג, עקיבא מונמן, יעקב גרשון שברץ, צבי יהודה ברזילי, ברוך אוסטרובסקי, בנימין קנט ו י.ל. קזן.


הודעה על פירוק האגודה הוגשה לרשם האגודות השיתופיות ב-16.9.1981, דהיינו 46 שנה לאחר הקמתה.

"אחוזת רעננה" פעלה בנאמנות ברעננה תוך מעורבות רבה בעשייה המקומית ובשמירת זכויות חבריה.

*נא ללחוץ על התמונה לקבלת מידע.אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il