ציטוטים מפרוטוקולים של המועצה המקומית

ציטוטים מפרוטוקולים של המועצה המקומית

ציטוטים מהפרוטוקולים של המועצה המקומית, בהם מוזכרת אחוזת רעננה:

 

 2.9.39 , ישיבת מועצה מיוחדת

 
ביום 2 בספטמבר התקימה ישיבה מיוחדת של המועצה, בהשתתפות הנהלות המוסדות המקומיים דלקמן: הספקת מים,  אחוזת רעננה, הלואה וחסכון חקלאי.

על סדר היום: הקמת ביח"ר לשימורים במושבה.

היו"ר מר ברזילי, מוסר את הפרטים דלהלן לישיבה:

בעל בית החרושת הוא מר לה-פטה, שהוא היה גם הבעל בשותפות ביהח"ר "פרימזון" המועצה מציעה לו מגרש ע"י שכונת לזר, בגודל של דונם וחצי. הבנין צריך לעלות 750 לא"י, המכונות – בסך 400 לא"י.  מר לה פטה מבקש כי נוסף למגרש נמציא לו אשראי בסך 500 לא"י. ביהח"ר יכול להעסיק 1000 ימי עבודה בעונה. ההצעה נדונה גם במחלקת הכלכלה שע"י הסוכנות היהודית, והם יתנו את דעתם בקרוב על תכנית זו.

מר ברזילי מציע ליסד חברה לפיתוח המושבה שבה ישתתפו כל המוסדות הכספיים המקומיים שבמושבה. ההון  יושג ע"י הפצת מניות.

...דיון הנוכחים בעד ונגד...

 
ההחלטה
 
הוחלט כי המועצה המקומית יחד עם המוסדות דלהלן יקימו את מפעל "אגודת הפיתוח לרעננה".

הספקת מים תשתתף בסכום של                           90 לא"י

"אחוזת רעננה"   "         "        "                        90 לא"י

"המועצה המקומית"     "         "                          130 לא"י

"הלו"ח (הלואה וחסכון) חקלאי רעננה                   90   לא"י                           

 הוחלט כי המגרש שימסר  יהיה בשכונת לזר.

 

27.12.39 (מועצה)

סוחרי המכולת 
משלחת של סוחרים בקרה בישיבה ודרשו הגנת המועצה נגד הצרכניה החדשה שנפתחה ע"י "אחוזת רעננה". היו"ר ענה שאין המועצה פותחת צרכניה,  ואין ברשותה לסגור אותה. כן גם אין זו חנות נוספת כי אם חנותו של מר פטרוביצקי שנתחדשה תחת שם אחר. והוא נשאר מנהלה.

 

31.8.49


הספקת המים

המועצה מחליטה לקבל את מפעל המים, לפי אותם התנאים ושתחתום חוזה עם אחוזת רעננה ומועצת פועלי רעננה ולבקש מרושם האגודות למנות בתור המפקחים את 2 האנשים שהספקת המים לבהרי וברזלי".

 

 

11.10.50

"מחברות השגנו כ-15 אלף מחברות עבור בתי הספר שלנו מסרנו את המסורה לחנונים במקום"

פתיחת בית הספר שלנו סודר שכל הילדים ילמדו בבוקר. אמנם לא כל כך קל הדבר"

"...המועצה מחליטה למסור את הקמת בית חינוך לסולל בונה ומיפה את כוחו של נשיא המועצה לחתום על החוזה בשם המועצה"..

"שחרור משכנתא מאחוזת רעננה"
הוחלט ליפות את כוחו של נשיא המועצה לחתום על שחרור המשכנתא ע"י אחוזת רעננה בלי תמורה. 

אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il