מחלקת הקשר - עשרת הדברות, מאת יהודה זלצין-זיו

מחלקת הקשר - עשרת הדברות, מאת יהודה זלצין-זיו

יהודה זלצין היה חבר בגדנ"ע 20 תחת פיקודו של יוס'קה גולדשטיין – גולן.

יהודה נהג להעלות על הכתב, בשפתו הציורית והמשובחת אנקדוטות מחיי יחידת הקשרים. לכבוד סיום קורס איתות בשנות ה-40 כתב למסיבת הסיום מחזה שהעלה סיפורים והווי המחלקה.
חור בלבנה
מחלקת הקשרים בגדנ"ע (גדוד נוער) 20 - בפיקודו של יוס'קה גולדשטיין-גולן
תש"ב-1942 /תש"ג-1943


בין השאר חיבר יהודה את "עשרת הדברות" של המחלקה ואף ניסח עשר נקודות מבט של "הקשר".

 

"עשרת הדברות

! אנוכי יוס'קה אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ הוריך, מבית עבדים. לא יהיה לכם אלוהים אחרים על פני.

! לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה – על הכובע ממעל ועל החולצה מתחת ועל המכנסים מתחת לחולצה. כי סמל אחד לנו, לו נשתחווה ואותו נעבוד - כי סמל הוא.

! לא תישא את שם יוסקה לשווא, מבלי לקפוץ תחילה ל"דום!" - כי קודש הוא. כי לא ינקה יוסי את אשר יישא את שמו לשווא.

! זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך – וביום השביעי עבוד תעבוד שבעתיים, עבודת פרך. והיזעת, וסחטת את חולצתך, ופרקת את עצמותיך, והיקעת את  ידיך ואת רגליך – ושבת לביתך צולע וחיגר, פיסח וקיטע, נכה ועיוור, חירש ואילם, ראשך לחולי ולבך דווי, וכולך פצע וחבורה ומכה טריה. ושמת שיניך בידיך, ושיניך אשר בפיך נער יספרן! - וידעת, כי על כן ברך יוס'קה את יום השבת ויקדשהו.

! כבד את אביך, את אורי; ואת אמך, את אכסל; ואת סבתך, את איזיק - למען יאריכון ימיך במחלקת הקשרים, ולא יהיה עליך ללמוד לעוף...

! לא תרצח בחמתך את ראש רעך ב"ראש שמאל, הך !!!"

! לא תנאף את אוכל רעך, כי הוא שארית תקוותו עלי אדמות ומשוש ליבו לעת ההפסקה. יוצא מכלל זה קנטור, שאת שזיפיו מצווה לשלשל אל הבטן.

! לא תגנוב את לב הקשריות!

! לא תענה בטרם ישאלוך, וגם אז המתן עד שישאלוך שלוש-ארבע פעמים - כי זאת חוקת בני-ישראל לדורותם.

! לא תחמוד מקל רעך, לא תחמוד קשרת רעך וכובעו ותרמילו ואופניו וכל אשר לו.

אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il