סיפורו של דוד שומרון

סיפורו של דוד שומרון

ברעננה היו מספר אחדים שביתם שימש כמקום מסתור ופגישות:

ביתה של משפחת ירדני ברח' פרדס משותף (אחד מבורחי לטרון, ברוך מובשוביץ הסתתר שם והתחתן עם הבת של ירדני).

משפחת לפטה - ברח' רבוצקי (אח"כ היה שם בית חרושת לשימורי ירקות).

מחלקת המבצעים של לח"י נקראה "מחלקת הפעולות". הודעה על פעולה נעשתה בסודי סודות בגלל המרדף אחרי אנשי הלח"י, הן מצד הבריטים והן מצד היישוב היהודי, שראה בפעילות הלח"י סכנה רבה.

בלח"י לא היו דרגות. (באצ"ל ובהגנה היו). כל ההתקשרויות היו באמצעים פשוטים - למשל על גבי פתקאות דקות של סיגריות (גודל קטן מאוד. שובל של בולים שימש כדבק).

הצעירים מאוד שגוייסו לארגון שימשו בתחילה כמדביקי כרוזים, כשליחים - קשרים ותצפיות. רק אחרי זמן מה עברו הצעירים קורס נשק והפכו ללוחמים מן השורה. ללח"י היתה מחלקת נוער שתפקידה היה לגייס צעירים מבני 15 ומעלה.

אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il