ציטוטים מפרוטוקולים

ציטוטים מפרוטוקולים

28.9.38
ישיבת מועצה מס' 2, התקיימה בבית תרבות.

שמירה ובטחון:
הישיבה נקראה במיוחד לשם שאלות השמירה והבטחון במושבה. ועדת השמירה גוללה לפני המועצה כל בעיות השמירה והבטחון במושבה. ביחוד עם התקרב עונת הגשמים והקור. האנשים סובלים מקור ומטחב בעמדות רבים הם המתקררים, ולפי הידיעות המתקבלות מרופאי המושבה הרי אחוז חולי השגרון והצינה הולך וגדל מיום ליום.

יש להבטיח את בריאותם ע"י תנאים יותר נוחים, בעמדות ובתחנות השמירה. יש לקנות מיטות ומזרונים.  יש לצייד את האנשים הנצרכים במעילים חמים בשעת צאתם לשמירה. יש לדאוג לכה"פ (לכל הפחות...) להספקת תה, לחם וריבה בכל תחנה ותחנה. כי רבים מבין השומרים  הם מחוסרי לחם.


ועדת מצב:
נבחרה "ועדת מצב" במקרה של מלחמה. והם חיים שקולניק, סגל ליאון , ע-מונמן.


31.1.40

נשק המועצה 
ההנהלה שמעה בצער את הידיעה שהמושל לא חידש את 10 הרשיונות לאקדוחים שעל שם המועצה. ושהמשטרה כבר באו לקחת אותם. הוחלט לשלוח משלחת למושל לבטל את הפקודה.


15.5.40
(מועצה)
עינייני הג"א

היו"ר מוסר דו"ח מפעולות המועצה, ובראש ובראשונה הוא מזכיר שיש לטפל באופן רציני בענייני התגוננות  נגד הפצצות וכו' בזמן הקרוב ביותר.

אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il