האקדח התגלה - יצחק בן אליהו

האקדח התגלה - יצחק בן אליהו

בקיץ 1929 יצאנו לסיור בשטחים המרוחקים והגענו עד פרדס 160. את הסיור ביצענו בעזרת המכונית היחידה שהיתה ברעננה, הטנדר של מר סימון סטורוזום, שהיה מסגר ואינסטלטור. יחד אתי נסעו צבי יהודה ברזילי ואברהם גליניק. עוד טרם היציאה ביקשנו מהחברים לא לקחת איתם נשק, אך ברזילי לא נשמע להוראות ולקח איתו את האקדח. למזלנו הרע נתקלנו בדרך בסיור משטרה, אשר ערך בדיקה וחיפוש בטנדר. בחיפוש שערכה המשטרה נמצא האקדח בקירבתי. נעצרתי במקום על-ידי השוטר האנגלי. התחלנו לדבר על ליבו שירפה מאיתנו ושלא יעשה בעיות. הוא השתכנע, הבטיח לא לעשות "טרבלס" (צרות) וציווה עלינו להסתלק במהירות. למזלנו ולשמחתנו מילא השוטר הבריטי את הבטחתו וטישטש את עניין הנשק. וכך ניצלנו מהסתבכות נגד החוק, שעלולה היתה לגרום לתוצאות חמורות מאוד לנו.
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il