הסליק נתגלה - אלכסנדר הרפז

הסליק נתגלה - אלכסנדר הרפז

"בהעברת המחסנים היו פעולות שיגרתיות והיו גם פעולות יוצאות-דופן. היינו צריכים להעביר מחסן או שנים מהמרכז לכיוון מיזרח המושבה. השיטה היתה כזו: יוצאים למקום המיועד ובעזרת מקדח-יד גדול מנסים את הקרקע והיה אם האדמה מתאימה היינו מעבירים לשם את המחסן. במיקרה זה יצאתי עם המקדח כאמור לפרדס אברהמס, שהיה אז בקירבת רח' רבוצקי כיום והתחלתי לחפור. ברצוני לציין כי את הפעולה הזו היינו עושים בעיקר בשבתות, מאחר שביתר ימות השבוע נמצאו פועלים בשטח ולא יכולנו לבצע את העבודה, אלא רק בשבת.

תוך חיפוש מקום מתאים עברתי את הפרדס לארכו ולרחבו והגעתי גם לצד המיזרחי שלו, כאשר משם נראית משטרת כפר-סבא כמו על כף-היד.

ראינו שמעל גג המשטרה עומד שוטר וצופה על-פני השטח, על כן נזהרנו מאוד לא להתגלות, ומשום כך נאלצים היינו לדחות את ביצוע ההעברה ללילה. בלילה יצא בנימין אקשטיין עם עוד כמה חברים ולפי סימן שקבעתי איתו מראש - עמוד ברזל בולט בשטח. הקבוצה הגיעה אל המקום המסומן והתחילו לחפור והגיעו לעומק של מטר, מטר וחצי ונתקלו באדמה כבדה. בשום אופן אי-אפשר היה להמשיך בחפירה. הדבר הפליא אותי, כי אני סימנתי מקום שבו הקרקע חולית ונוחה לחפירה, ואז התברר להפתעתי, כי בשטח היו מספר עמודי ברזל, אשר לא ידעתי עליהם ועל כן חלה טעות לאיתור השטח. הלילה עבר. הבוקר התחיל לעלות. נאלצנו למצוא פיתרון לשני מחסנים מלאים עם נשק, שנאלצנו להסתירם. באין ברירה הכנסנו את המחסנים לבור השטוח וכיסינו אותו בשיכבה דקה של אדמה. למחרת באו פועלים לפרדס והישקו את העצים. אחד הפועלים שם לב, שתוך כדי השקאה נתגלה פתאום גוש מתכת בולט מהאדמה. מאחר שבימים ההם היו קבוצות אצ"ל ולח"י מניחות פצצות-תופת במקומות שונים, נבהל הפועל ורץ אל מנהל הפרדס והודיע לו על כך. מנהל הפרדס הזעיק את אחד המפקדים וזה הזעיק אותנו אל המקום כדי לטפל בנושא. הרגענו אותו והסברנו לו, כי גושי המתכת הללו יועברו מכאן בהקדם, אולם עליו לשמור את הדבר בסוד ולא לגלות לאיש את אשר ראה. ברור שהוצאנו את המחסנים בהזדמנות הראשונה והעברנו אותם בהתאם לתוכנית למקום מיבטחים".
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il