בית גינגולד

בית גינגולד

מתוך בטאון המועצה המקומית מס' 4, דצמבר 1964

 

5 שנים למועדון לחברה ולתרבות שבבית גינגולד / עמ' 4-5
שיחה עם מר חיים תמרי

"הרעיון נולד אצל מספר זוגות צעירים במושבה, אשר חפשו לעצמם ולסביבתם, מסגרת חברתית באותה"... במילים אלה פתח את שיחתנו מר חיים תמרי – אחד מיוזמיו וממארגניו של המועדון לחברה ולתרבות ברעננה.

"הוגי הרעיון, כ-15 זוגות פנו למועצה המקומית ובקשו כי זו תפרוש את חסותה על המועדון על מנת שתנתן לו גושפנקא ציבורית, שבעזרתה יישמרו עקרונות היסוד של המועדון,  כגון: יצירת מקום מפגש לצעירים על רקע חברתי ותרבותי א-פוליטי, שיאחד בתוכו צעירים מכל הזרמים, השכבות והמקצועות, ויהווה חתך טיפוסי של הדור הצעיר במושבה, דור המנסה למצוא לא רק מקום מגורים או מקום עבודה, אלא מקום בו אפשר לפתח חיי חברה ותרבות טובים.

השנה הראשונה לפעולתו של המועדון שמשה כשנת ניסיון, שנה של גישושים וחיפוש אחר דרכי ביצוע וצורות פעולה נכונות, ולמרות כל הספקות והחששות שליוו את פעולות המועדון בתחילתו, הרי עד מהרה הגיע מספר המשתתפים ל-100, לעומת 15 זוגות כמשוער.


-   
מהו הגיל הממוצע של חברי החוג, שאלתי את מר תמרי, והאם לא היתה דרישה מצד החוג המבוגר יותר ברעננה להשתתף  בפעולות המועדון?  

"גיל המשתתפים בחוג נע בין 25-45", משיב תמרי, "ואשר לגבי שאלתך השניה" וכאן הוא בורר בתשובה זהירה – "כן, היו דרישות כאלה, אך ברור כי אם אנו רוצים לגבש מועדון חברתי טוב ובעל רמה מתאימה, לא נוכל לשתף בו גם את הורי החברים, כשם שלא נוכל, באותה מידה, לשתף למשל את... בני החברים, והיו ביקורים של תלמידי תיכון במועדון."


-   
מה צורת פעולות של המועדון, איזה נושאים הנכם מעלים וכיצד מסתדר הצד התקציבי של המועדון, שאלתי.

מר תמרי הרהר מעט ולאחר עלעול קל בניירותיו, השיב: "כאמור, לאחר הצלחת השנה הראשונה הבינונו כי היה זה דבר בעיתו וניגשנו לארגון פעולות המועדון בצורה קבועה ומסודרת.

נקבע תקנון העוסק, בין היתר, במבנה המועדון, בתוכנית הפעולה, בארגון וחברות.  נבחרו ועדות מישנה (ועדת תרבות, ועדת הארחה, ועדת טיולים, ועדת סמיכות, ועדת כספים ותקציב, ועדה למבצעים מיוחדים).

המועדון מקיים פעולותיו פעם בשבוע ביום רביעי, עפ"י תוכנית כדלהלן:

שתי פעולות בחודש מוקדשות לנושאים במסגרת של סידרה או חוג (ספרות, תיאטרון, מוסיקה, ידיעת הארץ, ארכיאולוגיה וכו').  פעולה אחת בחודש מוקדשת לנושא אקטואלי כללי או ישראלי. פעולה נוספת בחודש מוקדשת לנושא חברתי (מסיבה, ערב הווי, פרלמנט המועדון, תיאטרון, קולנוע וכו').  מלבד כל אלה יערוך המועדון מפעם לפעם מבצעים כלל-ציבוריים (אימוץ, התרמה, קליטת עולים, הארחה, חגיגות-עם וכו".


-   
כאן הפסקתי את מר תמרי ושאלתי: אמנם כל תכנית הפעולה הנה מרשימה ובעלת תוכן, ברם האם בפועל בוצעו הפעולות על פי התכנית?

"ללא ספק!" – השיב מר תמרי – ותשובתו והטון בה נאמרה לא השאירו מקום לספקות.  לשם ביסוס דבריו הציג בפני מר תמרי הזמנה שנשלחה לחברים, ובה נושאי ההרצאות והפעולות.


                    הנושא                                                                    המרצה

פני החברה הישראלית לאן?                                            אליהו בילצקי (בשיתוף עם משרד החינוך)

סקירה פוליטית אקטואלית על העולם הערבי                        שמואל שגב (מערכת "מעריב")

וישראל לאחר הועידה הניטרליסטית בקהיר.  

בעיות הנח"ל– הרקע למבצעי הנח"ל בארץ ובחו"ל.                אל"מ יהונתן דותן – מפקד הנח"ל

זרמים באמנות המודרנית.                                              אליקים ירון (בשיתוף עם משרד החינוך)


"אשר לפעולות האחרות", המשיך מר תמרי, "הרי יש לציין את הטיולים המצויינים שארגן המועדון, את מסיבת יום העצמאות, ה"קומזיץ" הפומבי, וכו' וכו'.  כמו כן, יש להזכיר את פעולתו הנאה של החוג הדרמטי הפועל במסגרת המועדון.

מועדון בית גינגולד זכה להערכה חיובית ביותר בכל רחבי הארץ והדים לכך הופיעו בעתונות (במידה לא מבוטלת!) ואף בראיון מיוחד שנערך מטעם "קול ישראל" על פעולות המועדון.  גם משרד החינוך הכיר במועדון כמועדון התואם את מטרות המשרד במסגרת "השכלה לעם", ובהתאם לכך, הקציב הקצבה מיוחדת לפעולות המועדון.

כמובן שגם המועצה המקומית רעננה תורמת את חלקה לתקציב המועדון, וזאת, נוסף למבנה עצמו אותו העמידה לרשות המועדון.  יתר ההוצאות מתכסות מתוך מיסי החברים עצמם (-.3 ל"י לחודש לזוג), ובתוך כך גם ההוצאה לכיבוד והארחה. 

אפשר לציין כי מבחינת מספר חברי המועדון, הריהו נחשב לאחד המועדונים הגדולים, מאחר ואפילו בתל-אביב אין למצוא מועדון בעל מספר חברים דומה המתמיד בפעולתו.  גם הרצליה וכפ"ס – שכנותיה של רעננה – ניסו ללכת באותה דרך אך לא הצליחו בכך, ואנו מאמינים כי רק רצון החברים, רצון שלא נכפה עליהם מלמעלה, הוא שעורר את תעודתם מבחינה חברתית והביא להצלחה".

_  _  _  _  _  _


עם תום שיחתנו, יצאתי למועדון עצמו כדי לעמוד מקרוב על דרך פעולתו. נערכה שם אותה שעה הרצאתו של מר א. בילצקי בנושא "החברה הישראלית לאן?".

קהל של כ-60 איש ישב בחצי גורן מסביב למרצה והקשיב בערנות לדברים.  עם סיום ההרצאה, הופנו למרצה שאלות ע"י המשתתפים, שאלות שהעידו על התעניינות מעמיקה ורצינית בנושא.

בחלקו השני של הערב הוגש כיבוד לחברים, ולאחר מכן נמשכו הדיונים ושיחה חופשית של החברים עצמם בנושא ההרצאה  וכן בשאלות אחרות.

לא נותר לי אלא לסכם ולציין כי מפעל חברתי ותרבותי בעל רמה טובה מאוד פועל ברעננה, פועל אמנם בצנעה אך בבטחה, וטוב יעשו גם זוגות אחרים אשר אינם משתתפים בחוגי המועדון, אם ינסו לקחת חלק בפעולות המועדון לחברה ולתרבות שבבית גינגולד.


(הראיון בוצע ע"י ישעיהו בן-יליד)
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il