ט"ו בשבט

ט"ו בשבט

תחקיר: תחיה צייחנר 

"וְכִי-תָבֹאוּ אֶל-הָאָרֶץ, וּנְטַעְתֶּם כָּל-עֵץ מַאֲכָל" (ויקרא, פרק י"ט, פס' 23)


לקט ציטוטים מפרוטוקולים בנושא ט"ו בשבט מישיבות המועצה המקומית ברעננה:


16.1.1928 "ענין בית המרקחת קשור לבית העם מפני שהחדר של הגן צריך לשמש עבור בית המרקחת. מאשרים את ההוצאה (760) מא"י לצרכי חגיגת הילדים בחמישה עשר בשבט".


28.1.1929 "...ברגמן מוסר דין וחשבון מהפעולה לסידור הספריה לבית הספר ברעננה. הכנסות הספריה באות מדמי קריאה. הספריה תגדל בהדרגה".


"ההכנסה הכוללת מהצגת תלמידי בית הספר בט"ו בשבט הגיעה עד 9.600 לא"י
סידור קבוצה ב'  של שיעורי ערב לעברית ותשלום למורה מגד סך 500 מא"י לחודש".


3.2.1931 "מאשרים הוצאה בסך לא"י אחת עבור חגיגת ילדי השרון ברעננה בט"ו בשבט״.


25.1.1932 "להקציב 2.500 לקנין שתילים מכספי העבודות הצבוריות לשם סידור נטיעות מסביב בית העם ובית הספר והבריכות".


28.1.1933 "לדרוש מכל התושבים לנטע שדרה באורך הרחוב".


14.1.1935 "מחליטים לחלק מגדנות מטעם המועצה לכל ילדי בית הספר והגן בזמן חגיגת טו' בשבט ומקציבים לכך 2 לא"י".


22.1.1936 "מאשרים את ההוצאות הדרושות לסדור חגיגת נטיעה בטו' בשבט עם כל ילדי השרון".


5.1.1937  "...בדבר נטיעות עצים בשני צדי הכביש הוחלט למסור להנהלה".


לקט ציטוטים מיומן ביה"ס העממי:


ט"ו בשבט תרצ"ט: "ב 10 בבוקר חגיגת נטיעות, בהשתתפות גני הילדים (ישתלו שתילי גדר בחצר)"


מאורעות חשובים מחיי ביה"ס, שנת תרצ"ט: "בט'ו-בשבט נטעו בחצר נטיעות גדר (לגוסטרום) וכמה עצים".
"הונהג מנהג של נטיעת עץ ע"י המחזור. נטע עץ דפנה". 


מאורעות חשובים מחיי ביה"ס, שנת תש"ג: "...נערכו נטיעות ע"י בית הכנסת ובחצר ביה"ס ניטע עץ הגלויות. כיתה ח' עבדה ימים אחדים בפרדסי המושבה ובמשתלות שע"י ביה"ס, ההכנסה הוקדשה לקרן הטיול ולקה"ק".


מפרוטוקול ביה"ס העממי, כ' אדר א' תש"ח: "יום הנטיעות. נטע "עץ המדינה" ע"י חדר האוכל החדש. נטע כרם.  נערך טכס נהדר שצולם בסרט ראינע. לנטיעת "עץ המדינה" הוזמנו זקני המושבה".

אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il