פורים

פורים

כתבה: תחיה צייחנר

ביום שלישי 6 במרץ 1958 נערכה ברחובה הראשי של רעננה תהלוכת העדלידע הראשונה שהייתה ססגונית ומרשימה. העדלידע הראשונה מוזכרת אף ביומן המועצה המקומית בכתב ידו המקורי של ברוך אוסטרובסקי , ראש המועצה דאז.

להלן ציטוטים מהיומן:

 

 

..."חג הפורים המועצה סגורה"


..."
התהלוכה של הילדים. כמו כן אחרי זה כנס הילדים באמפיתיאטרון. כל זה עשה רושם עצום. - חבל רק שלא הודיעו אחרי זה לעתונות ולרדיו".


הייתה זו עדלידע מרשימה וחוויתית לבני דורי ונחרתה עמוק בזיכרוננו. תושבי רעננה ובמיוחד תלמידי בתי הספר נרתמו ונסחפו בלהט העשייה, בתכונה ובחשיבות שייחסו לנושא העדלידע.

האלמנטים התוכניים עליהם הושתת אופי העדלידע בזמנו העניקו את הצביון הייחודי בו היה ספוג ניחוח ארץ ישראל הישנה והטובה, שאפיינו גם את רעננה הפסטורלית אשר גילמה בהתהוותה את הרעיון הציוני, שעיקרו: חלוציות, התיישבות ובניית הארץ, קיבוץ גלויות, הגנה על גבולות המולדת והמצב הפוליטי-מדיני ששרר אז במדינה צעירה, לאחר מבצע קדש.

באותה עת, ניתנה הדעת על מיצג ומידע ברוח התקופה ההיא בהצגת מוטיבים אשר הוצגו באותה עדלידע הזכורה לטוב.

אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il