פורים

פורים

לרעננים הייתה אורה ושמחה...

תחקיר: תחיה צייחנר

ביום שלישי, 6 במרץ 1958, נערכה ברחובה הראשי של רעננה תהלוכת העדלאידע, שהייתה ססגונית ומרשימה. העדלאידע מוזכרת אף ביומן המועצה המקומית בכתב ידו המקורי של ברוך אוסטרובסקי, ראש המועצה דאז:

להלן ציטוטים מהיומן:

..."חג הפורים המועצה סגורה".

..."התהלוכה של הילדים. כמו כן אחרי זה כנס הילדים באמפיתיאטרון. כל זה עשה רושם עצום. חבל רק שלא הודיעו אחרי זה לעתונות ולרדיו". 

(העתק היומן נמצא ב'גלריית התמונות').

הייתה זו עדלאידע מרשימה עבור בני דורי, שנחרתה עמוק בזיכרוננו. 

כשאר ילדי רעננה, התרגשתי מאד לנוכח התהלוכה הצבעונית וחוויתי את התכונה של התושבים לקראת העדלאידע, במיוחד של בתי הספר במושבה, אשר נרתמו ונסחפו בלהט העשייה.

תושבי רעננה דאז זוכרים וודאי היטב את אוירת העדלאידע, את הנסיעה על עגלות הסוסים והטרקטורים שנשאו את המיצגים המרשימים השונים, כדוגמת בובת ענק של בן גוריון רוכב על נאצר...

באותה עת ניתנה הדעת בעדלאידע על הצגת מוטיבים ברוח התקופה, אשר אפיינו את קיבוץ הגלויות ואת המצב הפוליטי ששרר באותה עת במדינתנו הצעירה. 

האלמנטים התוכניים עליהם הושתת אופי העדלאידע בזמנו, העניקו את הצביון הייחודי בו היה ספוג ניחוח ארץ ישראל הישנה והטובה ואפיינו גם את רעננה הפסטורלית, אשר גילמה בהתהוותה את הרעיון הציוני, שעיקרו: בניית הארץ, חלוציות, התיישבות והגנה על גבולות המדינה לאחר מבצע קדש.

מחמם את הלב לראות, כיצד רוח ההתלהבות והשמחה משמרת את מסורת חג הפורים ואת חגיגות העדליאדע מדי שנה בכל רחבי הארץ עוד מימי טרום הקמת המדינה.

חג פורים שמח!

 

אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il