פועלו ותרומתו של ראש המועצה ברוך אוסטרובסקי למען הקמת השיכונים ברעננה

פועלו ותרומתו של ראש המועצה ברוך אוסטרובסקי למען הקמת השיכונים ברעננה

ברוך אוסטרובסקי, ראש המועצה הראשון של רעננה, היה האדם שהגה את יוזמת השיכונים ותרם למימושה.

הוא ראה נושא זה כבעל חשיבות ערכית ולאומית בצוק העיתים בתקופתו ולאור השינויים הדמוגרפיים שהתחוללו ברעננה עם הגעת כ- 5000 עולים חדשים לשטחה.

את משכורתו תרם למען הציבור ולמען מימוש חזונו להעברת העולים החדשים מן המעברות אל מגורים משופרים למען עתיד טוב יותר להם ולילדיהם.

ברעננה ראה אוסטרובסקי את מפעל חייו כשליחות, וכראש מועצה בעל רוחק ראות הקדיש את כל כולו לבניית המושבה ולפיתוחה. את תפקידו הציבור ביצע בהתנדבות וללא תמורה לאורך כל חייו, מתוך עיקרון אידיאולוגי, בנמקו כי: "איני מוכן להרוויח יותר מכל פועל עברי..."

תרומה ועזרה לזולת היו נר לרגליו. הוא דאג לרווחת הפועלים והקים בכספי משכורתו את "הקרן לסיוע לנזקקים", אשר איפשרה לתושבים רבים לעשות צעדיהם הראשונים ברעננה.

מתוך שאיפה ליצר ברעננה חיי שויון, יישם אוסטרובסקי הלכה למעשה את גישתו הליברלית, את השקפותיו ועקרונותיו והפכם לדרך חיים.

בדצמבר 1948 הודיע אוסטרובסקי: ״ כעת עומדים להקים 40 יחידות בשכון אשר ע״י החברה ״נוה עובד״. דורשים מהמועצה השתתפות בסידור המים והסידור צריך לעלות כ- 300 לירות״

בחודש מרץ 1949 משהבין אוסטרובסקי שרעננה לא נכללת ברשימת השכונות החדשות עבור עולים חדשים הוא כתב מכתב שבו דרש לשכן 200 משפחות ב 200 יחידות דיור. כעבור  3 שבועות החלה חברת ״נוה העובד״ להקים במושבה 20 יחידות דיור ראשונות לעולים החדשים. 

במאי 1949 החלה בניית יחידות דיור נוספות עבור שיכון חיילים ושיכון משפחות בכפר הנטוש חירבת עזון.

ביוני  1949 הודיע נשיא המועצה שעומדים להקים שיכון עבור 188 משפחות בשטח של שיבק. במקביל התנהל משא ומתן  להקמת מפעל גדול  שעתיד יהיה יהיה להעסיק עד 2000 פועלים.

בדצבמר 1949 יזם את הקמת אזור התעשייה ופעל רבות לבניית מפעלי התעשייה הראשונים כחלק ממגמה של יצירת מקומות תעסוקה לעולים חדשים ולתושבי המושבה. "אנו מתעסקים בתעשייה בדיוק כמו שאנו מתעסקים בחקלאות", ציין אוסטרובסקי, וקרא לכל הסיעות לפעול בשיתוף פעולה על מנת לדאוג לכל אחד שזקוק לסיוע.

לאחר פרישתו הקים מכספי הפנסיה שלו (300 לירות לחודש) קופה לשיכון ושיקום עולים חדשים ליד לשכת הסעד של מועצת רעננה למען סיוע למשפחות עולים המעוניינות לצאת מהמעברה וכן לעולים היוצאים לרשות עצמם והופכים לעצמאיים.


ציטוט מתוך דברי אוסטרובסקי: 

"... קליטת עליה וצורכי סעד בראש וראשונה ובשנתיים האחרונות כשקיבלתי דמי פנסיה מהמועצה, מסרתי אותם כולם לקליטת העליה להוציא את העולים מהבדונים ומהפחונים ולשכן אותם בשכון מתאים...״


בכל שנות כהונתו הרבות, אוסטרובסקי בחר לעבוד ללא שכר במילוי תפקידו הציבורי, הוא סרב והתנגד לקבל משכורת מתוך עיקרון אידיולוגי, ונחוש היה לתרום את משכורותיו לתושבי רעננה הנזקקים והקים קרן  ״גמילות חסדים.

 

ציטוטים מיומנו של אוסטרובסקי בכתב ידו:

״...גם בארצות הברית וביחוד מיום שבאתי לארץ ישראל, לא רציתי להרוויח למחייתי יותר מכפי שמרוויח פקיד המועצה  או פועל קבוע בחקלאות, לא רציתי אף שרצו להכריח אותי לקבל מהפרדסנים אנשי אמריקה כפליים ומשכורת קבועה והגונה מהמועצה". 


״...מהמועצה אני מקבל כבר השנה השלישית פנסיה, אבל כל זמן שאני בריא ואיני זקוק לה הנני מוסר את כל הפנסיה לקופת גמ״ח...״


״ מוזר שאף אחד...אינם תופסים עד היום את העיקרון שלי, לא להרויח ולא להתפרנס בסכום או במשכורת יותר גדולה מכפי שמרויח פועל קבוע.... סוציאליסט הוא לא זה שיש לו ומסתפק בפנקס המפלגה, אך זה שהוא חי חיים סוציאליסטים, חיים כאלה כמו שחיים רוב הפועלים והחקלאים במקום...״

 

״...הפיצויים שאני מקבל מהמועצה בתור פנסיה אני מוסר כל הזמן לקרן אוסטרובסקי לנצרכים או אחרי זה בתור קופת גמילות חסדים...״

 

"הפנסיה שאני מקבל מהמועצה עובר כל הזמן לקרן  לשיקום ולשיכון  (עולים חדשים) בהלוואה וחיסכון. רעננה 185 יש כבר כחמשת אלפים ל"י או קרוב לזה, החצי ניתן בגמילת חסדים (הלוואות), באישור לשכת הסעד ובשטרות".

 

"קרן אוסטרובסקי 185 הלוואה וחסכון רעננה – הלוואות גמ"ח לעולים חדשים לשיקום ולשיכון, עד היום כבר כשמונת אלפים ל"י.


״...מטעם זה לא קיבלתי אף פעם שכר, לא מהמועצה ולא מאחוזה... בנימוק, שאסור לי להרויח יותר מכפי שמרויח פועל קבוע בחקלאות...אינני צריך לקבל גם מהציבור, הילדים שלי יכולים להיות כמו כל ילד של פועל, ללמוד ולהתבסס מהרווחים שלהם מעבודה וחסכון...״


״...המיסים במועצה לפי היכולת של כל התושבים, אפשר ואפשר ליפות לשכלל...אבל קודם כל לחם לכל בן-אדם וכוס חלב לכל ילד...״


"...אבל אף אחד אינו יכול להגיד שפעם בחיי קיבלתי ממנו פרוטה או שווה פרוטה, ואף אחד אינו יכול להגיד שהוצאתי יותר מכפי שמוציא פועל קבוע או פקיד רגיל חוץ מה שאני מוציא לספרים ולצדקה. למחייתי החצי מהרווחים והחצי השני לספרים ולצדקה."


"מה הן עיקר פעולות המועצה להבא?" שואל אוסטרובסקי

"1. לקרב את הלבבות וזה אפשר אם הדאגה תהיה ליושבי הבדונים, הצריפונים והפחונים.
להעביר אותם לדיור יותר אנושי.

2. להגדיל את מכסת הסעד לנזקקים.

3. להכניס סדר לעבודות הדחק.

4. הקמת בית המרחץ בתוך או על יד שיכוני העולים."


* כפי שנכתב בעיתונות:

״...ראש המועצה שלא ע"מ לקבל פרס מתוך העיקרון שאסור לו להרוויח יותר מכפי שמרוויח פועל קבוע בחקלאות או במועצה ומסיבה זו הוא מסרב גם עכשו לקבל פיצויים או פנסיה...״

 

* ״הקים מכסף זה קופה לשיכון ושיקום עולים חדשים ליד לשכת הסעד של מועצת רעננה, מהכספים האלה נעזרות משפחות עולים הרוצות לצאת מהמעברה לשיכון...״


* "...אוסטרובסקי אשר במשך כל שנות כהונתו לא קיבל שכר אינו רוצה גם כיום להנות מכספי הציבור...״*  


* למזכיר המועצה מר רכניץ ( מקביל היום למנכ״ל) כתב: ״ רצוני, שאף אחד מכם לא יתבטא כי לא לקחתי כסף או משכורת מהמועצה המקומית סתם ככה לשם פאר או לשם כבוד. תדעו, כי השיטה הזאת הולכת ונמשכת עוד מילדותי...שלא ארוויח ולא אתפרנס יותר כפי שמתפרנסים או מרוויחים האנשים העובדים איתי, או שאני בא במגע אתם, ככה היה אצלי בארצות הברית...(במפלגה או בתור מנהל בית ספר תיכון) וככה כאן בתור ראש המועצה ומנהל ׳אחוזה׳...

אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il