ספר ההגנה

ספר ההגנה

"ההגנה" – דף מזהיר בתולדות עם ישראל

 

זה שנים מלווה את חברי אירגון ותיקי "ההגנה" בעירנו הרגשת הצורך והחובה להוציא ספר, שיקפל בדפיו את פעולותיה, מעשיה ומיבצעיה של "ההגנה" ברעננה בעת מאבקו של היישוב על קיומו. הודות ליוזמה שנטל על עצמו הסניף המקומי זכינו עתה בהוצאתו – לאור של הספר ובהפצתו ברבים.

ספר "ההגנה" אינו ספר קריאה בלבד. זה ספר שיש לו גם ייעוד מונומנטלי, מעין מצבת-זיכרון לרבים וטובים – מהם שאינם כבר איתנו. למעשה, בסיפורו של הספר משתקף סיפורו של היישוב עצמו, סיפור חייו ומאבקו של עם אשר "באחת ידו עושה במלאכה ואחת מחזקת השלח".

סוד כוחה ומקור עוצמתה המוסרית של "ההגנה" היה בראש ובראשונה בעובדה שהיא הייתה לא רק הכוח הלוחם והמגן ביישוב, אלא אנשיה היו מבוני היישוב עצמו. השילוב המופלא הזה של בנייה ויצירה מצד אחד והתגוננות אקטיבית מצד שני הוא שהזין את "ההגנה" בערכיה האנושיים והלאומיים ומכאן ספגה את המסירות והנאמנות למפעל התחיה הציוני חלוצי.

תחת דגלה של "ההגנה" דף מזהיר בתולדות עמנו, דף שיישאר תמיד דוגמה ומופת לבנינו ולדורות הבאים אחרינו.

יבואו על הברכה כל אלו שיזמו וטרחו בהוצאת ספר זה ויתגאו חברי ארגון ותיקי "ההגנה" ברעננה, לא רק בעברם העשיר אלא בפעילותם ובהתנדבותם הנמשכת על היום הזה.

 
בנימין וולפוביץ ראש העיר

אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il