שיר לכת הגדוד

שיר לכת הגדוד

שיר לכת הגדוד

חנוכה תש"ג


צעד אל צעד, נער עברי,

בעוז ובמרץ נעפילה, אף נלכוד

אנחנו חלוץ לעם היהודי,

חיל השחרור של מורשת אבות.


עז הוא הלב, וראשנו נרים,

בולט החזה ונטוי הגרון-

גיס אדיר של כוחות צעירים,

ככה צועד גדנ"ע השרון.


פעם אל פעם, נער עברי,

באון ובכח נצאה, גם נלחם,

עזים הם כולנו, בני מכבי,

נשיגה אנחנו את חפש הלאם !


רבים מכשולים ורבות החובות:

בעד המולדת נקריבה, נתן חיים -

כי לקריאתה דרוכים הלבבות,

אמיץ ונכון הוא גדוד-נער 20.


מנגינה: עמליה גיברמן

מילים: יהודה זיו
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il