שבועת ה"הגנה"

שבועת ה"הגנה"

הנני מצהיר,
כי מתוך התנדבות אישית והכרה חופשית, אני נכנס לארגון ההגנה העברי בארץ-ישראל.

הנני נשבע
לשמור אמונים כל ימי-חיי לארגון ההגנה, לחוקתו ולתפקידו כפי שהוגדרו באשיותיו על-ידי הפיקוד העליון.

הנני נשבע
לעמוד כל ימי-חיי לרשותו של ארגון ההגנה, לקבל על עצמי, ללא תנאים וללא סייג את עול-משמעתו, ולפי קריאתו להתגייס לשירות פעיל בכל עת ובכל מקום, לציית לכל פקודותיו ולמלא את כל הוראותיו.

הנני נשבע
להקדיש את כל כוחותי ואף להקריב חיי להגנה ולמלחמה על עמי ועל מולדתי, על חירות ישראל ועל גאולת ציון.


שבועת ההגנה, הכלולה בפקודת החברו מל"ג בעומר תש"א (1941), היא פרי בירורים מדוקדקים בין זרמים וחוגים שונים ביישוב. השבועה מבטאת את התחייבותו של חבר ההגנה לעמוד לרשות הנהגת האומה ונציגיה הנבחרים, ולמלא כל תפקיד שיוטל עליו.
ביומנו של דוד בן-גוריון, בדברו על ניסוח שבועת צה"ל, הוא רשם ב-30.5.1948: "ניסחתי הצעת שבועה לצבא בהסתמכותי על נוסח השבועה בהגנה - בשינויים הנובעים מקיום מדינה וחובת-צבא".
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il