"מחלקת החברות" מאת

"מחלקת החברות" מאת

עם הרחבת שורות "ההגנה" וקליטת חברות, הלכה וקמה מחלקת חברות. בראש המחלקה עמדה המפקדת גוטה קלינמן, היא הדריכה אותן באחזקת נשק. עיקר האימונים התבטאו בהכרת האקדח והשימוש בו פירוק והרכבה ותרגילי ירי.
זכור לי, כי התרגיל הקשה ביותר עבור החברות היה "ארצה פול". כאשר הבחורות היו צריכות לשלוף את האקדח מחגורת המכנסים להשתטח על הארץ ברגלים מפושקות וידים מושטות קדימה, האקדח מוחזק בשתי הידים כאשר האקדח מורם לכיוון המטרה. אז טרם גובשה תוכנית אימונים ומערכי שיעור מסודרים והאימון בנשק התבטא בכך שהבנות לא יצאו מגבולות חדר-האימונים שהיה אז בבית הבאר אשר בפרדס ג'ק שברץ. (כיום מרכז רח' שוורץ)
מחלקת החברות הלכה וגדלה והקיפה כמה עשרות בנות.
תוכנית האימונים כללה בהמשך אימונים בהגשת עזרה ראשונה, חבישה מסודרת ופינוי פצועים באלונקות. המדריכים העיקריים בעזרה ראשונה היו ד"ר הורן, ד"ר בורשטין וד"ר גוטפריד. מפקדות פלוגת החברות היו לאה בארי ומלכה ברורמן.
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il